Javni poziv „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova“

Datum objave: 22.4.2022.

FOND: Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Referentni broj: C3.1. R1-I1.1

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 3.5.2022.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 4.7.2022. do 23:59 sati

Prihvatljivi korisnici: jedinice lokalne i regionalne samouprave

Svrha poziva: Osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Sažetak: Ministarstvo znanosti i obrazovanja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. – 2026. objavljuje otvoreni Poziv na dostavu bespovratnih sredstava „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv“. Predmet Poziva je ulaganje u izgradnju, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju i opremanje predškolskih ustanova.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

a. Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (matični vrtić) – izvedba građevinskih i drugih radova za izgradnju i opremanje nove građevine za provedbu predškolskog odgoja i obrazovanja

b. Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni vrtić s kuhinjom) – izvedba građevinskih i drugih radova za izgradnju i opremanje nove građevine za provedbu predškolskog odgoja i obrazovanja

c. Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni vrtić bez kuhinje) – izvedba građevinskih i drugih radova za izgradnju i opremanje nove građevine za provedbu predškolskog odgoja i obrazovanja

d. Dogradnja ili nadogradnja i opremanje postojeće ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje – izvedba građevinskih i drugih radova za izgradnju i opremanje dijela prostora uz postojeću građevinu za provedbu predškolskog odgoja i obrazovanja

e. Rekonstrukcija i opremanje postojeće građevine druge namjene – izvedba građevinskih i drugih radova na postojećoj građevini kojima se utječe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za tu građevinu ili kojima se mijenja usklađenost te građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena odnosno izvedba građevinskih i drugih radova na ruševini postojeće građevine, a sve navedeno u svrhu njezine obnove i opremanja za potrebe provedbe predškolskog odgoja i obrazovanja

f. Adaptacija i opremanje postojećih prostora – izvedba građevinskih i drugih radova te opremanje unutar postojeće građevine i njenih gabarita kako bi se dobio dodatni prostor za boravak djece.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: najviši iznos 36.000.000,00 HRK. Najniži iznos bit će objavljen u sustavu eNPOO, 3. svibnja 2022, kada je najranije moguće podnošenje projektnih prijedloga u eNPOO.

Ukupna sredstva: 1.220.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Izvor: mzo

Dokumentacija