Javni poziv Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a

Datum objave: 20.5.2024.

FOND: Europski socijalni fond plus

Referentni broj: SF.2.4.06.04

Status: Otvoren

Datum početka prijave: 21.5.2024.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 4.7.2024.

Prihvatljivi korisnici:

– udruga – osnovana, registrirana i djeluje sukladno Zakonu o udrugama (NN br. 74/14, 70/17,  98/19, 151/22), a koja je u Registru udruga registrirana za područje djelovanja obrazovanja, znanosti, istraživanja ili tehničke kulture

-zaklada – osnovana, registrirana i djeluje sukladno Zakonu o zakladama (NN br. 106/18, 98/19,151/22), a za koju iz Statuta proizlazi područje djelovanja povezano s obrazovanjem, znanosti, istraživanjem ili tehničkom kulturom

Prijavitelj mora prijaviti i provoditi projekt u Partnerstvu. Partnerstvo se obvezno sastoji od sljedećih pravnih subjekata:
– visoko učilište iz STEM područja upisano u Upisnik visokih učilišta koje vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja i/ili znanstveni institut iz STEM područja i
– ustanova koja djeluje u području predškolskog i/ili osnovnoškolskog i/ili srednjoškolskog odgoja i obrazovanja

Osim navedenog obveznog partnerstva, Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt u Partnerstvu s drugim pravnim osobama.

Svrha poziva: jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva u promociji STEM-a među djecom i učenicima.

Sažetak: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je 20. svibnja 2024. poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a“. Poziv se provodi u  otvorenom privremenom postupku u ukupnom iznosu od 20 milijuna eura, a sufinanciran je iz Europskoga socijalnog fonda plus, u sklopu Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.“.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

AKTIVNOST 1: Unaprjeđenje kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu programa u području promocije STEM-a među djecom i učenicima

NAPOMENA: Prijavitelj je obvezan odabrati minimalno 2 od 3 ponuđene aktivnosti (Aktivnost 1.1 I/ILI Aktivnost 1.2 I/ILI Aktivnost 1.3) Aktivnost je namijenjena osobama koje su zaposlene/volonteri kod prijavitelja i/ili partnera koji su OCD-i, a koje su uključene u provođenje projektnih aktivnosti.

• Aktivnost 1.1: pohađanje izobrazbi vezanih uz unaprjeđenje kapaciteta za provođenje STEM aktivnosti među djecom i učenicima I/ILI

• Aktivnost 1.2: studijski posjeti (nacionalnim i inozemnim) organizacijama koje se bave inovativnim metodama prezentacije i približavanja STEM-a djeci i učenicima I/ILI

• Aktivnost 1.3: pohađanje sajmova/konferencija (nacionalnih i inozemnih) vezano uz nove metode učenja i prezentiranja STEM područja djeci i učenicima

AKTIVNOST 2: Aktivnosti jačanja suradnje organizacija civilnoga društva, odgojno-obrazovnih institucija, znanstvenih instituta i/ili visokih učilišta u popularizaciji znanosti među djecom i učenicima:

NAPOMENA: Obje aktivnosti su obvezne. (Aktivnost 2.1 i Aktivnost 2.2.)

• Aktivnost 2.1: organizacija i provođenje izobrazbi od strane partnerskih visokih učilišta i/ili znanstvenih instituta, kojima se educiraju osobe koje su zaposlene/volonteri kod prijavitelja i/ili partnera OCD-a i odgojno-obrazovnih institucija i koje su uključene u provođenje projektnih aktivnosti

• Aktivnost 2.2: Mentoriranje za provedbu projektnih aktivnosti s djecom i učenicima i supervizija/nadgledanje provedbe kojima stručnjaci partnerskih visokih učilišta i/ili znanstvenih instituta prenose znanja i vještine (za promociju i prezentiranje STEM-a) osobama koje su zaposlene/volonteri kod prijavitelja i/ili partnera OCD-a i odgojno-obrazovnih institucija i koje su uključene u provođenje projektnih aktivnosti radi boljeg upravljanja i prezentiranja sadržaja, prilagođenog potrebama mentorirane osobe za provedbu aktivnosti popularizacije STEM-a među djecom i učenicima.

AKTIVNOST 3: Aktivnosti kojima se promovira STEM područje u koje su uključena djeca i učenici

NAPOMENA: Prijavitelj OBVEZNO odabire jednu od dvije ponuđene aktivnosti; isključivo Aktivnost 3.1. ili Aktivnost 3.2:

• Aktivnost 3.1: promocija STEM područja kroz organizaciju manifestacija i/ili znanstveno-popularnih događanja za djecu i učenike (kao što su sajmovi, festivali, natjecanja, STEM izložbe, STEM štandovi i sl.) u odgojno-obrazovnim ustanovama ILI

• Aktivnost 3.2: promocija STEM područja kroz održavanje radionica s djecom i učenicima

AKTIVNOST 4: Promocija STEM područja na javnim mjestima promocija STEM područja kroz organizaciju manifestacija i/ili znanstveno-popularnih događanja za djecu i učenike (kao što su sajmovi, festivali, natjecanja, STEM izložbe, STEM štandovi i sl.) na javnim mjestima

NAPOMENA: Aktivnost 4 je OBVEZNA.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: od 100.000,00 EUR do 300.000,00 EUR

Intenzitet potpore:  100%

Ukupna sredstva: 20.000.000,00 EUR

Nadležno tijelo: Ured za udruge RH

Izvor: esf

Dokumentacija