Indikativni plan objave poziva iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog tijela za Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. objavljuje indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2024. godinu radi informiranja i pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja.

U nastavku smo izdvojili one pozive koji se odnose na MSP-ove i JLP)R)S-ove.

Očekivani pozivi za poduzetnike:

Naziv poziva: Inovacijski vaučeri

Vrsta poziva: Otvoreni (trajni)

Ciljevi i prihvatljive aktivnosti: Pružanje stručne podrške od strane znanstveno-istraživačkih organizacija (ZIO); DIH-ova i drugih prethodno odobrenih pružatelja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i korištenja stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija.

Prihvatljivi prijavitelji: MSP (Mikro, mala i srednja poduzeća)

Ukupno raspoloživa sredstva: 4,874,214.00 EUR

Intenzitet potpore: 85%

Očekivani datum objave poziva: 12.5.2024.

Naziv poziva: Inovacije novoosnovanih MSP-ova

Vrsta poziva: Otvoreni PDP

Ciljevi i prihvatljive aktivnosti: Podrška za spremnost za investicije  poduzećima do 5 godina starosti, TRL 5-8. To uključuje nadogradnju, osmišljavanje, provjeru izvedbe, validaciju tržišta, ispitivanje, razvoj pilot-linija, zaštitu intelektualnog vlasništva i vanjske usluge usmjerene na razvoj inovativne ideje (proizvod, postupak, usluga itd.), kao i osposobljavanje za ublažavanje i procjenu rizika potreba financiranja.

Prihvatljivi prijavitelji: MSP (Mikro, mala i srednja poduzeća)

Ukupno raspoloživa sredstva: 14,622,642.00 EUR

Intenzitet potpore: 70%

Očekivani datum objave poziva: 30.9.2024.

Naziv poziva: Potpora MSP-ovima povezana s internacionalizacijom i širenjem tržišta (koja obuhvaća sudjelovanje na međunarodnim sajmovima uključujući organiziranje poslovnih susreta (gospodarskih izaslanstava, matchmaking i/ili B2B događanja  u zemlji i inozemstvu) i informativnih događanja na temu internacionalizacije

Vrsta poziva: Otvoreni PDP

Ciljevi i prihvatljive aktivnosti: Sudjelovanje poduzetnika na sajmovima /B2B sastancima

Prihvatljivi prijavitelji: MSP (Mikro, mala i srednja poduzeća)

Ukupno raspoloživa sredstva: 29,779,050.00 EUR

Intenzitet potpore: 60%

Očekivani datum objave poziva: 14.6.2024.

Naziv poziva: Potpora poduzećima za ispunjavanje primjenjivih zahtjeva standarda, ocjene sukladnosti i certifikacije proizvoda/ usluga/procesa

Vrsta poziva: Otvoreni PDP

Ciljevi i prihvatljive aktivnosti: 1. Uvođenje normi i standarda u poduzeća, 2. Certificiranje proizvoda

Prihvatljivi prijavitelji: MSP (Mikro, mala i srednja poduzeća)

Ukupno raspoloživa sredstva: 19,978,350.00 EUR

Intenzitet potpore: 60%

Očekivani datum objave poziva: 15.7.2024.

Naziv poziva: Podrška uključivanju MSP-ova u lance vrijednosti kako bi inovacijama procesa i/ili poslovanja uspostavili dugoročne dobavljačke odnose/lance vrijednosti sa drugim poduzećima u ciljanom strateškom segmentu

Vrsta poziva: Otvoreni PDP

Ciljevi i prihvatljive aktivnosti: Aktivnosti koje doprinose pojačanom rastu i konkurentnosti MSP-ova, kroz suradnju MSP-ova kako bi stvaranjem novih inovativnih proizvoda i usluga uspostavili dobavljačke odnose sa poduzećima Integratorima i postali dio njihovog lanca vrijednosti u ciljanom strateškom segmentu.

Prihvatljivi prijavitelji: MSP (Mikro, mala i srednja poduzeća)

Ukupno raspoloživa sredstva: 7,448,360.00 EUR

Intenzitet potpore: 60%

Očekivani datum objave poziva: 1.11.2024.

Naziv poziva: Izgradnja i opremanje postrojenja za obradu reciklabilnog otpada (5, PGO)

Vrsta poziva: Otvoreni PDP

Ciljevi i prihvatljive aktivnosti: Izrada projektne dokumentacije, ishođenje potrebnih dozvola, nabava materijala i opreme, priprema lokacije, izgradnja i opremanje postrojenja za obradu reciklabilnog otpada.

Prihvatljivi prijavitelji: Tvrtke u privatnom vlasništvu te tvrtke u vlasništvu JLP(R)S

Ukupno raspoloživa sredstva: 30,000,000.00 EUR

Intenzitet potpore: 85%

Očekivani datum objave poziva: 1.12.2024.

Očekivani pozivi za jedinice lokalne samouprave:

Naziv poziva: Digitalizacija usluga lokalne i područne (regionalne) samouprave

Vrsta poziva: Otvoreni PDP

Ciljevi i prihvatljive aktivnosti: 1. Izrada funkcionalne specifikacije e-usluge koja se razvija, temeljem analize procesa i potreba, 2. Razvoj novih inovativnih e-usluga za aspekte relevantne u različitim sektorima javne uprave prema standardima razvoja e-usluga, osiguravajući interoperabilnost s postojećim i sustavima u izradi, 3. Uključivanje razvijenih e-usluga u centralni portal e-Građani, 4. Promidžba i vidljivost e-usluge, promocija prema građanima

Prihvatljivi prijavitelji: JL/P/RS

Ukupno raspoloživa sredstva: 10,000,000.00 EUR

Intenzitet potpore: 85%

Očekivani datum objave poziva: 4.10.2024.

Naziv poziva: Jačanje kapaciteta za protupožarnu zaštitu na brdsko-planinskim i potpomognutim područjima – 2. faza

Vrsta poziva: Otvoreni (privremeni)

Ciljevi i prihvatljive aktivnosti: Izgradnja/obnova vatrogasnih domova i ostale vezane vatrogasne infrastrukture  i opremanje izgrađenih/obnovljenih vatrogasnih objekata

Prihvatljivi prijavitelji: Jedinice lokalne samouprave sa statusom potpomognutog i/ili brdsko-planinskog područja

Ukupno raspoloživa sredstva: 30,500,000.00 EUR

Intenzitet potpore: 85%

Očekivani datum objave poziva: 1.10.2024.

Naziv poziva: Ulaganje u infrastrukturu za alternativni prijevoz – pilot projekti

Vrsta poziva: Otvoreni postupak dodjele

Ciljevi i prihvatljive aktivnosti: Ulaganje u razvoj infrastrukture za električna vozila (“spore” punionice), ulaganja u pilot projekte vezane uz punionice za električna vozila kao i postizanje ekonomske isplativosti ove potpuno nove vrste usluge na tržištu koja će biti nužna kada se znatno poveća broj i udio električnih vozila

Prihvatljivi prijavitelji: jedinice lokalne i regionalne uprave i samouprave

Ukupno raspoloživa sredstva: 2,500,000.00 EUR

Intenzitet potpore: 100%

Očekivani datum objave poziva: 1.7.2024.

Naziv poziva: Osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za povećanje dostupnost RPOO

Vrsta poziva: Otvoreni (privremeni)

Ciljevi i prihvatljive aktivnosti: Izgradnja novih ili modernizacija postojećih kapaciteta ustanova koje obavljaju djelatnost RPOO

Prihvatljivi prijavitelji: osnivači vrtića, ustanove koje obavljaju djelatnost RPOO, vjerski (privatni) vrtići

Ukupno raspoloživa sredstva: 45,662,400.00 EUR

Intenzitet potpore: 100%

Očekivani datum objave poziva: 30.4.2024.

Naziv poziva: Razvoj turističke infrastrukture i proizvoda zdravstvenog i aktivnog turizma

Vrsta poziva: Otvoreni poziv

Ciljevi i prihvatljive aktivnosti: Obnova, rekonstrukcija i prenamjena te gradnja objekata turističke i sportske infrastrukture s ciljem poticanja gospodarskog rasta i stvaranja kvalitetnih radnih mjesta; Nabava opreme i alata, uključujući digitalne tehnologije koja služi razvoju novih poslovnih modela temeljenih na autentičnosti lokalnih zajednica, kulturni i prirodnoj baštini, zdravlju i sportu; Priprema studija, analiza i ostale potrebne dokumentacija te druge potporne aktivnosti.

Prihvatljivi prijavitelji: Javna tijela/institucije; Regionalna i lokalna samouprava

Ukupno raspoloživa sredstva: 40,000,000.00 EUR

Intenzitet potpore: 85%

Očekivani datum objave poziva: 30.12.2024.

Naziv poziva: Ulaganje u kapacitete za pružanje PZZ-a i SKZZ-a

Vrsta poziva: Otvoreni (trajni)

Ciljevi i prihvatljive aktivnosti: Opremanje zdravstvenih ustanova na razini primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite pri domovima zdravlja opremom za obavljanje sljedećih djelatnosti: – obiteljska medicina, – ginekologijia i opstetricija, – pedijatrija, – oftalmologija, – interna medicina, – fizikalna medicina, i manji infrastrukturni radovi a/p

Prihvatljivi prijavitelji: jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave / domovi zdravlja

Ukupno raspoloživa sredstva: 50,000,000.00 EUR

Intenzitet potpore: 85%

Očekivani datum objave poziva: 1.6.2024.

Više na poveznici…