Natječaji

Pronađite najbolji način za financiranje poslovanja

ArsIllyrica-Post-Informatika-02

Javni poziv Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo za 2024. godinu

ArsIllyrica-Post-EU

Javni poziv Osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

ArsIllyrica-Post-IT

Javni poziv Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a

ArsIllyrica-Post-Konzultacije

Javni poziv “Inovacijski vaučeri za MSPove”

ArsIllyrica-Post-Kultura-03

Javni poziv za predlaganje programa koji omogućuju pristup i dostupnost kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom i djecu i mlade s teškoćama u razvoju

ArsIllyrica-Post-Plac

Natječaj 73.12. Ulaganja – Potpora malim poljoprivrednicima

ArsIllyrica-Post-Vinogradarstvo

Drugi javni natječaj za podnošenje zahtjeva za potporu iz sektora vina unutar Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. za intervenciju 58.1.b.01. – INVWINE – Ulaganja

ArsIllyrica-Post-Zadruge

Javni poziv u okviru INTERREG Euro-MED programa

ArsIllyrica-Post-EU

Javni poziv na dostavu projektnih prijedloga programa međuregionalne suradnje Interreg Europe 2021.-2027.

ArsIllyrica-slike-post-mladi

Javni poziv za prijavu projekata usmjerenih uređenju i opremanju dječjih igrališta na javnim površinama jedinica lokalne samouprave

ArsIllyrica-Post-Novac-Euro

Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2025. godini

ArsIllyrica-Post-Turizam

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj javne turističke infrastrukture u 2024. godini

ArsIllyrica-Post-Novac-Euro

Vaučeri za digitalizaciju 2

ArsIllyrica-Post-Kultura-04

Javni poziv Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija

ArsIllyrica-Post-Grad

Javni poziv „Konkurentnost turističkog gospodarstva“

ArsIllyrica-Post-Zagreb01

Javni poziv za Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine za 2024. godinu

ArsIllyrica-Post-Masline

NAJAVA Natječaj 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima

ArsIllyrica-Post-Europa

Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2024. godini – otvoren do 3. ožujka 2024.

ArsIllyrica-slike-post-recikliranje

Javni poziv Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala

ArsIllyrica-Post-Industrija

Javni poziv „Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije“

ArsIllyrica-Post-Informatika-02

Javni poziv „Znanstveni centri izvrsnosti“

ArsIllyrica-Post-Vina

Natječaj za intervenciju 58.1.b.01. Vino – Ulaganja

ArsIllyrica-Post-Novac-Euro

Natječaj 73.13. Ulaganja – Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima: nerazvrstane ceste

ArsIllyrica-Post-Promet

Najava Natječaja 73.13. Ulaganja – Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima: nerazvrstane ceste

ArsIllyrica-Post-Grad-02

Javni poziv “Obnova javne kulturne infrastrukture”

ArsIllyrica-Post-Polje

Natječaj za provedbu intervencije 73.03. Korištenje obnovljivih izvora energije

ArsIllyrica-Post-EU

Javni poziv za male projekte iz Interreg programa Slovenija-Hrvatska

ArsIllyrica-Post-Umjetnost

Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2024. godinu

ArsIllyrica-slike-post-mladi

Javni poziv Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi za 2024. godinu

ArsIllyrica-Post-Vinogradarstvo

Natječaj 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

ArsIllyrica-Post-Ekologija02

Javni poziv za poticanje ugradnje fotonaponskih elektrana u obiteljskim kućama (EnU-4/23)

ArsIllyrica-Post-EU

Drugi javni poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa transnacionalne suradnje dunavske regije 2021. – 2027.

ArsIllyrica-Post-Gradjevina

Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2024. godini

ArsIllyrica-Post-Grad-02

Javno savjetovanje o pozivu Priprema i provedba programa unaprjeđenja javne kulturne infrastrukture

ArsIllyrica-Post-Okolis

Najava Otvorenog poziva za dostavu projektnih prijava za male projekte iz Interreg programa Slovenija-Hrvatska

ArsIllyrica-Post-EU

Javni poziv „Kreativna Europa – Potpora za Europske projekte suradnje 2024.“

ArsIllyrica-Post-Novac-Euro

Vaučeri za digitalizaciju iz NPOO-a

ArsIllyrica-Post-Konzultacije

Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekta koji se pripremaju iz PKK 2021 – 2027, Specifični cilj 2.vii

ArsIllyrica-Post-Obrt-02

Javni poziv “Razvoj zadružnog poduzetništva” za 2023. godinu

ArsIllyrica-CFA-03

Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024. godinu

ArsIllyrica-Post-EU

Javni poziv „Zaželi – prevencija institucionalizacije“

ArsIllyrica-Post-Informatika-02

Dokazivanje inovativnog koncepta – Drugi Poziv

ArsIllyrica-Post-Kultura-03

Javni pozivi zaklade “Kultura nova” na Program podrške 2023.

ArsIllyrica-Post-EU

Javni poziv „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova – drugi Poziv“

ArsIllyrica-Post-Poslovanje

Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti (VKO)

ArsIllyrica-Post-Mreze-02

Vaučer za složena digitalna rješenja (VSD)

ArsIllyrica-Post-Informatika-02

Vaučer za digitalni marketing (VDM)

ArsIllyrica-Post-Konzultacije

Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije (VDT)

ArsIllyrica-Post-Certifikat

Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina (VDV)

ArsIllyrica-Post-Grad-02

Javni poziv poziv za energetsku obnovu višestambenih zgrada oštećenih u potresima

ArsIllyrica-Post-EU

Javni poziv INTERREG VI-A IPA Program Hrvatska–Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2021.-2027.

ArsIllyrica-Post-Split-02

Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama

ArsIllyrica-Post-IT

Javni poziv Ciljana znanstvena istraživanja

ArsIllyrica-slike-post-recikliranje

Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada

ArsIllyrica-Post-Gradjevina

Natječaj za tip operacije 4.4.1 Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša

ArsIllyrica-Post-Sibenik

Poziv na dostavu projektnih prijedloga Interreg VI-A IPA Program Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2021.-2027.

ArsIllyrica-Post-Grad-02

Javni poziv „Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra“

ArsIllyrica-Post-Europa

Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2023. godini

ArsIllyrica-Post-Informatika-02

Javni poziv Start-up/spin off poduzeća mladih istraživača

ArsIllyrica-Post-Konzultacije

Javni poziv Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge)

ArsIllyrica-Post-Masline

4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije

ArsIllyrica-Post-Ulje

Javni poziv 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“

ArsIllyrica-Post-Europa

Potpora za samozapošljavanje u 2023. godini

ArsIllyrica-Post-EU

Javni poziv LAG-a ADRION 3.2.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

ArsIllyrica-Post-Grad-02

Javni poziv Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti

ArsIllyrica-Post-Split-02

Javni poziv „Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma”

ArsIllyrica-Post-Ekologija02

Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama

ArsIllyrica-Post-Masline

Javni poziv LAG-a ADRION 2.1.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

ArsIllyrica-Post-Umjetnost

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu

ArsIllyrica-Post-Informatika-02

Javni poziv Dokazivanje inovativnog koncepta

ArsIllyrica-Post-Novac-Euro

Investicijski zajam iz NPOO-a

ArsIllyrica-Post-Informatika

Javni poziv „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća”

ArsIllyrica-Post-Umjetnost

Javno savjetovanje o Pozivu „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“

ArsIllyrica-Post-Industrija

Javni poziv „Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo“

ArsIllyrica-Post-Promet

Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila

ArsIllyrica-Post-Novac-Euro

Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru

ArsIllyrica-Post-Turizam

Javni poziv za sufinanciranje projekata u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti organizacija civilnog društva (udruga)

ArsIllyrica-Post-Poslovanje

Javni poziv „Bespovratne potpore za digitalizaciju“

ArsIllyrica-Post-Polje

Natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“

ArsIllyrica-Post-Kultura-03

Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama u 2022. godini

ArsIllyrica-Post-Split-02

Otvoreno javno savjetovanje za Javni poziv Jačanje konkurentnosti poduzetnika te poticanje zelene i digitalne tranzicije sektora turizma

ArsIllyrica-Post-Grad

Javni poziv Konkurentnost turističkog gospodarstva

ArsIllyrica-Post-Grad-02

Javni poziv iz Programa ulaganja u zajednicu

ArsIllyrica-Post-Promet

Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2022. godini

ArsIllyrica-slike-post-mladi

Javni poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“

ArsIllyrica-Post-Europa

U najavi: Javni poziv Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III

ArsIllyrica-Post-Konzultacije

Javni poziv „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova“

ArsIllyrica-slike-post-recikliranje

Javni poziv za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada

ArsIllyrica-Post-Gradjevina

Javni poziv „Energetska obnova višestambenih zgrada“

ArsIllyrica-Post-Novac-Euro

Javni poziv „Komercijalizacija inovacija“

ArsIllyrica-Post-Informatika-02

Javni poziv “Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća”

ArsIllyrica-Post-Ekologija02

Javni poziv Inovacijski fond za male projekte

ArsIllyrica-Post-Ekologija02

Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije

ArsIllyrica-Post-Okolis

Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata za financiranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

ArsIllyrica-Post-Kultura-03

Javni poziv „Potpora za Kreativni inovativni laboratorij 2022.“

ArsIllyrica-Post-Informatika-02

Najava poziva za poduzetnike iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

ArsIllyrica-Post-Konzultacije

Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine

ArsIllyrica-Post-Okolis

Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije

ArsIllyrica-Post-Split

Natječaji i pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava Splitsko – dalmatinske županije u 2022. godini

ArsIllyrica-Post-Split-02

Program održivog razvoja lokalne zajednice

ArsIllyrica-Post-StareKuce

Program podrške brdsko-planinskim područjima

ArsIllyrica-Post-Drva

Natječaj za provedbu tipa operacije 8.6.2 »Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva«

ArsIllyrica-slike-post-mladi

Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2022. godini

ArsIllyrica-Post-Gradjevina

Natječaj za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2022. godini

ArsIllyrica-Post-Novac-Euro

Javni poziv na dostavu projektnih prijedloga u Programu transnacionalne suradnje (INTERREG) Središnja Europa 2021. – 2027.

ArsIllyrica-Post-Poljoprivreda

Natječaj za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u sjemensku i rasadničarsku proizvodnju

ArsIllyrica-Post-Cipka

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu koji se odnose na zaštitu i očuvanje kulturnih dobara

ArsIllyrica-Post-StareKuce

Javni natječaj za energetsku obnovu kulturne baštine

ArsIllyrica-Post-Informatika-02

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“

ArsIllyrica-Post-Poslovanje

Javni poziv za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga

ArsIllyrica-slike-post-recikliranje

Javni poziv za sufinanciranje nabave komunalnih vozila i plovila na alternativna goriva

ArsIllyrica-Post-Novac-Euro

Javni poziv „Business Development and Innovation Croatia“

ArsIllyrica-slike-post-mladi

Javni poziv za predlaganje umjetničko-edukativnih programa i/ili radionica za Ruksak (pun) kulture za 2022. godinu

ArsIllyrica-Post-Plac

Natječaj za tip operacije 6.1.1 »Potpora mladim poljoprivrednicima«

ArsIllyrica-Post-Kuruza

Natječaj za provedbu tipa operacije 6.3.1 »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«

ArsIllyrica-slike-post-mladi

Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u RH za 2022. godinu

ArsIllyrica-Post-Ekologija02

Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća (EnU-2/21)

ArsIllyrica-Post-Kultura-03

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu

ArsIllyrica-Post-Ekologija

Javni poziv Obnova posjetiteljske i planinarske infrastrukture

ArsIllyrica-slike-post-mladi

Poziv za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2021./2022.

ArsIllyrica-Post-Turizam

Javni poziv za potporu putničkim agencijama i organizatorima putovanja

ArsIllyrica-Post-Umjetnost02

KREATIVNA EUROPA – Potpora za Europske mreže 2021

ArsIllyrica-Post-Kultura-03

KREATIVNA EUROPA – Potpora za Europske projekte suradnje 2021

ArsIllyrica-post-news

KREATIVNA EUROPA – Potpora za Novinarsko partnerstvo 2021

ArsIllyrica-slike-post-mladi

KREATIVNA EUROPA – Potpora za Kreativni inovativni laboratorij 2021

ArsIllyrica-Post-Knjiga

KREATIVNA EUROPA – Potpora za Cirkulaciju europskih književnih dijela

ArsIllyrica-Post-Informatika-02

KREATIVNA EUROPA – Potpora za Europske platforme za promociju umjetnika u nastajanju 2021

ArsIllyrica-Post-Promet

Javni poziv za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru

ArsIllyrica-Post-Vinogradarstvo

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Programa sufinanciranja rada regionalnih organizacija vinara i vinogradara za razdoblje od 2021. do 2023. godine

ArsIllyrica-Post-Umjetnost02

Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama u 2021. godini

ArsIllyrica-Post-Knjiga

Javni poziv za programe razvoja novih kulturnih i edukativnih sadržaja i digitalne prilagodbe u 2021. godini

ArsIllyrica-Post-Zid

Javni poziv 7.4.1 Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

ArsIllyrica-Post-Plac

Javni poziv TO 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada

ArsIllyrica-Post-Vinogradarstvo

Javni poziv TO 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – podizanje novih vinograda i/ili restrukturiranje vinograda stolnih kultivara

ArsIllyrica-Post-Promet

Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila

ArsIllyrica-slike-post-recikliranje03

Javni poziv za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. divlja odlagališta)

ArsIllyrica-Post-Novac-Euro

Javni poziv „Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“

ArsIllyrica-Post-Ekologija02

Javni poziv iz „Programa sustavno gospodarenje energijom na području SDŽ“ za 2021. godinu

ArsIllyrica-Post-Informatika-02

Javni poziv Splitsko – dalmatinske županije iz Programa „Istraživanje, razvoj i inovacije“ za 2021. godinu

ArsIllyrica-Post-Informatika

Javni poziv iz Programa potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području SDŽ za 2021. godinu

ArsIllyrica-Post-Kuruza

Javni poziv 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“

ArsIllyrica-Post-Split-02

Javni poziv iz Programa sufinanciranja razvojnih projekata u turizmu na području SDŽ u 2021. godini

ArsIllyrica-Post-Turizam

Javni poziv za sufinanciranje programa/ projekata udruga iz područja zaštite prirode ili zaštite okoliša od interesa za SDŽ

ArsIllyrica-Post-Mehanicki

Javni poziv iz Programa potpore osnivanja i razvoja malog gospodarstva na području Grada Imotskog za 2021. godinu

ArsIllyrica-slike-post-mladi

Javni poziv „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II“

ArsIllyrica-Post-Vinogradarstvo

Javni poziv Restrukturiranje i konverzija vinograda

ArsIllyrica-Post-Vina

Javni natječaj „Ulaganja u vinarije i marketing vina“

ArsIllyrica-Post-Knjiga

Javni poziv za predlaganje programa koji potiču čitanje i razvoj čitateljske publike

ArsIllyrica-Post-Drvodjelstvo

Javni poziv za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika u 2021. godini

ArsIllyrica-Post-Kultura-03

Javni poziv za dodjelu jednokratne potpore umjetničkim strukovnim udrugama

ArsIllyrica-Post-Obrt-02

Potpora za samozapošljavanje u 2021. godini

ArsIllyrica-Post-Knjiga

Javni poziv Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom

ArsIllyrica-Post-Ulje

Javni poziv 3.1.1 „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode“

ArsIllyrica-Post-Vinogradarstvo

Najavljen Javni poziv Restrukturiranje i konverzija vinograda

ArsIllyrica-slike-post-mladi

Javni poziv „Sufinanciranje troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe“

ArsIllyrica-Post-Poljoprivreda

Javni poziv TO 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – ulaganja u proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru – plasteniku

ArsIllyrica-Post-Drvodjelstvo

Javni poziv Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

ArsIllyrica-Post-Knjiga

Javni poziv „Čitanjem do uključivog društva“

ArsIllyrica-slike-post-mladi

Javni poziv “Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice”

ArsIllyrica-Post-Split-02

Javni poziv za dostavu prijedloga projekata za Program razvoja otoka u 2021.

ArsIllyrica-Post-Sibenik

Javni poziv iz Programa podrške regionalnom razvoju

ArsIllyrica-Post-Grad-02

Javni poziv iz Programa podrške brdsko-planinskim područjima

ArsIllyrica-Post-StareKuce

Javni poziv iz Programa održivog razvoja lokalne zajednice

ArsIllyrica-Post-Europa

Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini

ArsIllyrica-Post-EU

COVID-19 zajam za obrtna sredstva

ArsIllyrica-Post-Vina

Natječaj Promidžba vina na tržištima trećih zemalja

ArsIllyrica-Post-Vinogradarstvo

Natječaj za mjeru Informiranje u državama članicama u 2021. godini

ArsIllyrica-Post-Mehanicki

Javni poziv B-light

ArsIllyrica-Post-Novac-Euro

Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1. – ulaganja u reprocentre u sektoru svinjogojstva

ArsIllyrica-Post-Polje

Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.2 »Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš«

ArsIllyrica-Post-Grad

Najava otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga: „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II“

ArsIllyrica-Post-Kultura-04

Javni poziv za programe digitalne prilagodbe i kreiranje novih kulturnih i edukativnih sadržaja

ArsIllyrica-Post-Kultura-03

Javni poziv za potporu dijelu troška izvedbe u području kazališne, plesne i glazbene (klasična i jazz glazba) djelatnosti

ArsIllyrica-slike-post-mladi

Javni poziv Promocija zdravlja i prevencija bolesti- faza 2

ArsIllyrica-Post-Sibenik

Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove zgrada sa svojstvom kulturnog dobra

ArsIllyrica-Post-Poslovanje

Javni poziv za sufinanciranje korištenja EnU i OIE u industrijskim sustavima, obrtničkim manufakturama te OPG-ovima

ArsIllyrica-Post-Informatika-02

Javni poziv za sufinanciranje projekata primjene koncepta “Pametnih gradova”

ArsIllyrica-Post-Industrija-02

Javni poziv Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

ArsIllyrica-Post-Zid

Javni poziv 4.4.1 Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša

ArsIllyrica-Post-Plac

Javni poziv “Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2020. – 2021.)”

ArsIllyrica-Post-Ekologija02

Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije (fotonaponskih sustava) u turizmu fizičkim osobama građanima – registriranim iznajmljivačima i OPG-ovima

ArsIllyrica-Post-StareKuce

Javni poziv LAG-a ADRION – 3.2.1. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

ArsIllyrica-Post-Masline

Javni poziv LAG-a ADRION 2.1.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

ArsIllyrica-slike-post-mladi

Najava Poziva: Sufinanciranje troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe

ArsIllyrica-Post-Poslovanje

Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju

ArsIllyrica-Post-Kultura-03

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2021. godinu

ArsIllyrica-Post-Europa

Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj razini

ArsIllyrica-Post-Novac-Euro

Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga iz Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj koje djeluju na lokalnoj razini

ArsIllyrica-slike-post-mladi

Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga koje u prethodnim razdobljima nisu koristile institucionalnu podršku Nacionalne zaklade

ArsIllyrica-Post-EU

Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruge – demokratizacija

ArsIllyrica-Post-Split

Program potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području SDŽ za 2020. g.

ArsIllyrica-Post-Obrt-02

Javni poziv „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III“

ArsIllyrica-Post-Poljoprivreda

Natječaj 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – ulaganja u skladišne kapacitete za krumpir

ArsIllyrica-Post-Konzultacije

Javni poziv „Pronađi me!“ – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu

ArsIllyrica-Post-Grad-02

Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u javnim zgradama

ArsIllyrica-Post-Split-02

Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila građanima dodjelom donacije 2020.

ArsIllyrica-Post-IT

Javni poziv za neposredno sufinanciranje razvoja infrastrukture za alternativna goriva – gradnja punionica vozila na električnu energiju i vodik 2020.

ArsIllyrica-Post-Promet

Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila pravnim osobama

ArsIllyrica-Post-Ekologija02

Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima za vlastitu potrošnju

ArsIllyrica-Post-Energetika

Javni poziv za financiranje energetske obnove obiteljskih kuća za ranjive skupine građana u opasnosti od energetskog siromaštva

ArsIllyrica-Post-Ekologija02

Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća

ArsIllyrica-Post-Turizam

Natječaj za provedbu tipa operacije 4.4.1 „Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“

ArsIllyrica-slike-post-recikliranje03

Javni natječaj za sufinanciranje projekata zaštite okoliša organizacija civilnog društva (udruga)

ArsIllyrica-Post-Umjetnost02

Javni poziv za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika u 2020. godini

ArsIllyrica-Post-Industrija

NAJAVA Javnog poziva „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“

ArsIllyrica-CFA-03

Javni poziv organizacijama civilnog društva području suvremene kulture i umjetnosti za dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa podrške 2020.

ArsIllyrica-Post-Certifikat

Otvoren natječaj za tip operacije 16.1.1. „Potpora za osnivanje operativnih skupina“

ArsIllyrica-Post-Knjiga

Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnog stvaralaštva u 2021. godini

ArsIllyrica-Post-Turizam

Javni poziv za nacionalno sufinanciranje LIFE projekata 2020.

ArsIllyrica-Post-Europa

Natječaj za potporu za aktivnosti informiranja i promoviranja za skupine proizvođača na unutarnjem tržištu

ArsIllyrica-Post-Kultura

Javni poziv Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije

ArsIllyrica-CFA-03

Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama za 2020. godinu

ArsIllyrica-Post-Knjiga

Javni poziv za poticanje hrvatskoga glazbenog stvaralaštva

ArsIllyrica-Post-Umjetnost

Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga – „Umjetnost i kultura online“

ArsIllyrica-Post-Kultura-03

Javni poziv za dodjelu namjenskih sredstava umjetničkim strukovnim udrugama za isplatu jednokratne potpore umjetnicima

ArsIllyrica-Post-Cipka

Javni poziv 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“

ArsIllyrica-Post-Ekologija

Javni poziv 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture”

ArsIllyrica-Post-Ekologija

Javni poziv 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura”

ArsIllyrica-Post-StareKuce

Javni poziv 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« od 28. travnja

ArsIllyrica-Post-Okolis

Natječaj 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« od 6. travnja – PONIŠTEN

ArsIllyrica-Post-Vinogradarstvo

Javni poziv Restrukturiranje i konverzija vinograda

ArsIllyrica-Post-Masline

Javni poziv „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza III“

ArsIllyrica-Post-Grad

Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)

ArsIllyrica-slike-post-recikliranje

Javni poziv Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada

ArsIllyrica-Post-Grad

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2020. godini

ArsIllyrica-Post-Umjetnost

Poziv za predlaganje programa koji omogućuju pristup i dostupnost kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom u RH u 2020.

ArsIllyrica-Post-Vina

Javni poziv Ulaganja u vinarije i marketing vina

ArsIllyrica-Post-Informatika-02

Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga – „Integrator“

ArsIllyrica-Post-Obrt

Javni poziv za neposredno sufinanciranje projekata ponovne uporabe proizvoda

ArsIllyrica-slike-post-recikliranje

Javni poziv za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme za gospodarenje otpadom na otocima

ArsIllyrica-Post-Split

Aktualni natječaji Splitsko – dalmatinske županije

ArsIllyrica-Post-Zid

Javni poziv Zaželi – faza II

ArsIllyrica-slike-post-recikliranje

Javni poziv Uspostava reciklažnih dvorišta

ArsIllyrica-Post-Ekologija02

Javni poziv 4.2.2 „Korištenje obnovljivih izvora energije“

ArsIllyrica-Post-Ulje

Javni poziv 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“

ArsIllyrica-Post-Masline

Javni poziv 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama“

ArsIllyrica-slike-post-recikliranje

Javni poziv Uspostava postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada

ArsIllyrica-CFA-03

Javni poziv Digitalno povezivanje kultura i audiovizualnih sadržaja

ArsIllyrica-Post-Vina

Javni natječaj za za mjeru Informiranje u državama članicama

ArsIllyrica-slike-post-mladi

Javni poziv Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija

ArsIllyrica-Post-Kultura-04

Javni poziv Projekti kulturne suradnje u zemljama Zapadnog Balkana

ArsIllyrica-Post-Vinogradarstvo

Javni poziv Promidžba vina na tržištima trećih zemalja

ArsIllyrica-Post-Informatika-02

Javni poziv Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II

ArsIllyrica-slike-post-recikliranje02

Javni poziv za sufinanciranje projekata zaštite okoliša organizacija civilnog društva (udruga)

ArsIllyrica-slike-post-recikliranje

Javni poziv Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada

ArsIllyrica-Post-Industrija-02

Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama

ArsIllyrica-Post-Informatika-02

Javni poziv Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima

ArsIllyrica-Post-Kuruza

Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – tovno govedarstvo

ArsIllyrica-Post-Poljoprivreda

Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.2. “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“

ArsIllyrica-Post-Ekologija02

Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.3. “Korištenje obnovljivih izvora energije“

ArsIllyrica-Post-Kuruza

Javni poziv 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (tovno govedarstvo)

ArsIllyrica-Post-Ekologija02

Javni poziv za sufinanciranje korištenja OIE u turizmu – za iznajmljivače i OPG-ove

ArsIllyrica-CFA-03

Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi

ArsIllyrica-Post-Polje

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje projekata iz domene lovstva

ArsIllyrica-Post-Informatika

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa „Istraživanje, razvoj i inovacije“ za 2019. godinu

ArsIllyrica-Post-Europa

Najava: Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu programa građanskog odgoja i obrazovanja – faza I

ArsIllyrica-Post-Sibenik

Javni poziv srednjim strukovnim i umjetničkim školama za promociju i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za turizam 2019/2020.

ArsIllyrica-Post-Kultura

Javni poziv za sudjelovanje u obrazovnom programu “Europska diploma kulturnog projektnog menadžmenta 2020. / 2021.”

ArsIllyrica-Post-Umjetnost02

Poziv za dostavu ponude za oblikovanje slikovnica u okviru programa „Rođeni za čitanje“

ArsIllyrica-Post-Kultura-03

Javni poziv za predlaganje programa i radionica za “Ruksak pun kulture”

ArsIllyrica-Post-Plastika

Javni poziv KK.06.3.1.13 Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada

ArsIllyrica-Post-Kultura-04

Potpora za Europske projekte suradnje 2020

ArsIllyrica-Post-Zadruge

Interreg V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020. 2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga (Strateški poziv)

ArsIllyrica-Post-Grad

Javni poziv za prijavu projekata i programa udruga usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece za 2019. godinu

ArsIllyrica-Post-Ekologija

Javni poziv Razminiranje i očuvanje šumskih ekosustava u zaštićenim i Natura 2000 područjima – Fearless Velebit (izravna dodjela)

ArsIllyrica-Post-Ekologija02

Javni poziv za sufinanciranje fotonaponskih elektrana na obiteljskim kućama

ArsIllyrica-Post-Kultura-03

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2020. godinu

ArsIllyrica-Post-Konzultacije

Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj razini

ArsIllyrica-Post-Certifikat

Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga iz Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj koje djeluju na lokalnoj razini

ArsIllyrica-Post-Knjiga

Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga koje u prethodnim razdobljima nisu koristile institucionalnu podršku Nacionalne zaklade

ArsIllyrica-Post-Grad

Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruge – demokratizacija

ArsIllyrica-Post-Umjetnost

Javni poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima

ArsIllyrica-Post-Certifikat

Javni poziv “Pametno s pametnim tehnologijama i održiva potrošnja za građane Republike Hrvatske“

ArsIllyrica-Post-Plac

Javni poziv Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva

ArsIllyrica-Post-Konzultacije

Javni poziv KK.03.1.2.12 Usluge za MSP-ove putem poduzetničkih potpornih institucija

ArsIllyrica-Post-IT

Predpoziv KK.02.1.1.01 Izgradnja pristupnih mreža

ArsIllyrica-Post-Zagreb01

Javni poziv KK.07.4.2.18 ITU- Sustav biciklističkih staza urbane aglomeracije Zagreb

ArsIllyrica-Post-Promet

Javni poziv KK.07.4.2.23 ITU- Razvoj, implementacija i rekonstrukcija javnog prijevoza i biciklističkih staza grada Zadra

ArsIllyrica-Post-Zadruge

Javni poziv za udruge na otocima usmjerenih na održivi razvoj

ArsIllyrica-Post-Grad-02

Javni poziv KK.06.2.2.12 ITU- Brownfield na području Urbane aglomeracije Split

ArsIllyrica-Post-Split

Javni poziv iz „Programa sustavno gospodarenje energijom na području SDŽ 2018-2021.“

ArsIllyrica-CFA-02

Javni poziv “Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete”

ArsIllyrica-Post-Split

Javni poziv iz Mjere 11. – Uređenje postojećih zapuštenih poljskih putova u zagori, priobalju i otocima

ArsIllyrica-Post-Mreze-02

Javni poziv KK.05.1.1.02 Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe

ArsIllyrica-Post-Ulje

Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti otočnim poslodavcima

ArsIllyrica-Post-Europa

Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata jedinica lokalne i regionalne samouprave

ArsIllyrica-Post-Ekologija02

Inovacije u S3 područjima

ArsIllyrica-Post-Grad-02

Javni poziv za sufinanciranje projekata primjene koncepta “pametnih gradova i općina”

ArsIllyrica-Post-Vina

Vinska omotnica: “Informiranje u državama članicama”

ArsIllyrica-Post-Umjetnost02

Poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama za 2019. godinu

ArsIllyrica-Post-Split

Natječaj za financiranje projekta, programa i aktivnosti iz područja predškolskog odgoja u 2019. godini u Splitsko-dalmatinskoj županiji

ArsIllyrica-Post-Zadruge

Javni poziv Razvoj zadružnog poduzetništva

ArsIllyrica-Post-Drva

Otvoren natječaj za razvoj prerade drva i proizvodnju namještaja

ArsIllyrica-Post-Kultura

Javni poziv Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza

ArsIllyrica-Post-Plastika

Javni poziv „Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala“

ArsIllyrica-Post-Konzultacije

Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.”

ArsIllyrica-Post-Kultura-03

Digitalno povezivanje kultura i audiovizualnih sadržaja

ArsIllyrica-Post-Sibenik

Jadransko – jonski program transnacionalne suradnje – INTERREG ADRION

ArsIllyrica-Post-Vinogradarstvo

Objavljen natječaj “Restrukturiranje i konverzija vinograda”

ArsIllyrica-Post-EU

Javni poziv „Pridruži se – aktivni u mirovini”

ArsIllyrica-Post-Informatika

Javni poziv za sufinanciranje istraživačko – razvojnih projekata za poduzetnike – Proof of Concept 8

ArsIllyrica-Post-Poslovanje

Javni poziv za uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom

ArsIllyrica-Post-StareKuce

Javni poziv „Izgradnja, adaptacija i kupnja obiteljskih kuća na području Splitsko-dalmatinske županije“

ArsIllyrica-Post-Konzultacije

Državna potpora za istraživačko-razvojane (IRI) projekte

ArsIllyrica-Post-Informatika-02

Javni poziv KK.03.2.2.04 Inovacije novoosnovanih MSP-ova – II faza

ArsIllyrica-Post-Kultura

Javni poziv Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice

ArsIllyrica-Post-Informatika-02

Javni poziv „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2“

ArsIllyrica-Post-Konzultacije

Javni poziv KK.03.2.1.16 Internacionalizacija poslovanja MSP-ova- Faza 2

ArsIllyrica-Post-Drvodjelstvo

Javni poziv „Razvoj i širenje mreže izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata“

ArsIllyrica-Post-Ulje

Javni poziv „Znakovi kvalitete“

ArsIllyrica-Post-Europa

Javni poziv „Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport“

ArsIllyrica-Post-Certifikat

Javni poziv „Certifikacijom proizvoda do tržišta“

ArsIllyrica-Post-Konzultacije

Javni poziv Inovacijski vaučeri za MSP-ove

ArsIllyrica-Post-Certifikat

Javni poziv KK.03.2.1.12 Certifikacijom proizvoda do tržišta

ArsIllyrica-Post-Plac

Javni poziv Promocija zdravlja i prevencija bolesti