Javni poziv Osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Datum objave: 30.5.2024.

FOND: Europski fond za regionalni razvoj

Referentni broj: PK.6.1.01

Status: Otvoren

Datum početka prijave: 30.5.2024.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 30.8.2024. do 23:59

Prihvatljivi korisnici: jedinice lokalne ili regionalne (područne) samouprave

Svrha poziva: Osigurati infrastrukturne i materijalne kapaciteta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Sažetak: U sklopu ovog Poziva ulagat će se u daljnje povećanje i unaprjeđenje infrastrukturnih kapaciteta ustanova RPOO-a što doprinosi dostupnosti RPOO.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

  1. Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (matični vrtić) – priprema dokumentacije i izvedba građevinskih i drugih radova za izgradnju i opremanje nove građevine za provedbu predškolskog odgoja i obrazovanja
  2. Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni vrtić s kuhinjom) – priprema dokumentacije i izvedba građevinskih i drugih radova za izgradnju i opremanje nove građevine za provedbu predškolskog odgoja i obrazovanja
  3. Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni vrtić bez kuhinje) – priprema dokumentacije i izvedba građevinskih i drugih radova za izgradnju i opremanje nove građevine za provedbu predškolskog odgoja i obrazovanja
  4. Dogradnja ili nadogradnja i opremanje postojeće ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni ili matični vrtić) – priprema dokumentacije i izvedba građevinskih i drugih radova za izgradnju i opremanje dijela prostora uz postojeću građevinu za provedbu predškolskog odgoja i obrazovanja
  5. Rekonstrukcija i opremanje postojeće građevine druge namjene – priprema dokumentacije i izvedba građevinskih i drugih radova na postojećoj građevini kojima se utječe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za tu građevinu ili kojima se mijenja usklađenost te građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena odnosno izvedba građevinskih i drugih radova na ruševini postojeće građevine, a sve navedeno
  6. u svrhu njezine obnove i opremanja za potrebe provedbe predškolskog odgoja i obrazovanja
  7. Adaptacija i opremanje postojećih prostora – priprema dokumentacije i izvedba građevinskih i drugih radova te opremanje unutar postojeće građevine i njenih gabarita kako bi se dobio dodatni prostor za boravak djece

Razdoblje provedbe započinje početkom obavljanja aktivnosti projekta, a istječe završetkom obavljanja predmetnih aktivnosti. U svakom slučaju, razdoblje provedbe započinje najranije 1.1.2021.

Prijavitelj/partner mora biti vlasnik zemljišta lokacije ulaganja odnosno nekretnine koja je predmet ulaganja ili predmet ulaganja može biti i zemljišna lokacija/nekretnina koja je u vlasništvu Republike Hrvatske ili vjerske zajednice, a za koju je prijavitelj dobio suglasnost nadležnog tijela državne uprave, odnosno vjerske zajednice, za realizaciju i trajnost projekta.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Najniži iznos potpore je 80.000,00 EUR, a najviši 2.000.000,00 EUR. Najveći mogući iznos po dnevnom boravku je 200.000,00 EUR. Iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektnom prijedlogu određuje se sukladno kategoriji ulaganja.

Intenzitet potpore:  Projekti se mogu financirati u iznosu do 100% prihvatljivih troškova.

Ukupna sredstva: 45.662.400,00 EUR

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih

Izvor: eufondovi.gov.hr

Dokumentacija