Javni poziv Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo za 2024. godinu

Datum objave: 6.6.2024.

FOND: Nacionalni plan oporavka i otpornosti

Referentni broj: NPOO.C1.1.1.R4-I1.02

Status: Otvoren

Datum početka prijave: 15.7.2024.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.1.2025.

Prihvatljivi korisnici:

  • Mali poduzetnici
  • Srednji poduzetnici
  • Veliki poduzetnici

Prihvatljivi razredi djelatnosti sada su: proizvodnja prehrambenih proizvoda, proizvodnja pića, proizvodnja tekstila, proizvodnja odjeće, prerada drva i proizvoda od drva i pluta, proizvodnja papira i proizvoda od papira, tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa, proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda, proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka, proizvodnja proizvoda od gume i plastike, proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, proizvodnja metala, proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme, proizvodnja strojeva i uređaja te proizvodnja namještaja.

Svrha poziva: Cilj ovog poziva je poduprijeti bržu i bolju prilagodbu gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima te kroz ulaganja u zelenu tranziciju i stvaranje zelenih vještina, utjecati na smanjenje negativnih učinaka na klimu i okoliš, povećanu održivost proizvodnje, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta te jačanje lokalne i regionalne konkurentnosti.

Očekivani učinak ove mjere jest smanjenje štetnih emisija za najmanje 20% u usporedbi s ulaganjima koja nisu usmjerena na energetsku učinkovitost, korištenje obnovljivih izvora energije; korištenje reciklata i oporabljivih materijala u ukupnom volumenu materijala u proizvodnji iznosit će najmanje 20%.

Poziv će se usredotočiti na nova ulaganja u ekološki prihvatljive proizvodne procese i učinkovitost resursa u malim i srednjim poduzećima te privatnim srednje kapitaliziranim poduzećima, posebno iz energetski intenzivnih industrija, radi ostvarivanja ciljeva EU taksonomije:

–          ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama,

–          održive uporabe prirodnih resursa,

–          prijelaza na kružno gospodarstvo,

–          sprečavanja i kontrole onečišćenja.

Sažetak: Predmet ovog Poziva je poticanje proizvodnih ulaganja malih i srednjih te srednje kapitaliziranih poduzeća (mid-caps), iz energetski intenzivnih industrija, koja će rezultirati energetski i resursno učinkovitijim gospodarstvom kroz promicanje kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama i/ili dekarbonizaciji, povećanju korištenja obnovljivih izvora energije i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

  1. Prihvatljive aktivnosti su ulaganja u mjere neophodne za postizanje više razine energetske učinkovitosti, primjenu zelenih tehnologija u poslovnim procesima poduzeća s ciljem smanjenja negativnih učinaka na klimu i okoliš koji će rezultirati energetski učinkovitijom proizvodnjom i/ili dekarbonizacijom i smanjenjem štetnih emisija. Prihvatljive su aktivnosti za uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja koji rezultiraju smanjenjem utroška energije i/ili smanjenjem emisija CO2 povezan s: – uvođenjem novih tehnologija i tehnoloških rješenja u proizvodni i radni proces koji rezultiraju smanjenjem utroška energije i doprinose energetskoj učinkovitosti procesa; – uvođenjem novih tehnologija i tehnoloških rješenja u proizvodni i radni proces koji rezultiraju smanjenjem emisija CO2 – optimizacijom procesa kroz tehničke i tehnološke mjere koje doprinose smanjenju potrošnje isporučene energije iz neobnovljivih izvora energije u projektnoj cjelini – uvođenjem sustava za praćenje i optimizaciju potrošnje energije i vode (pametna brojila i uređaji za detaljnije praćenje potrošnje energije i sl.)
  2. Prihvatljive aktivnosti su ulaganja neophodna za poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora. Potpore za ulaganje dodjeljuju se u odnosu na novougrađene kapacitete.
  3. Prihvatljivi aktivnosti su ulaganja u mjere za primjenu zelenih tehnologija u poslovnim procesima poduzeća s ciljem smanjenja negativnih učinaka na klimu i okoliš koji će rezultirati resursno učinkovitijom proizvodnjom uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i/ili životni vijek proizvoda, uključujući smanjenje resursa potrošenih u proizvodnji Primjeri prihvatljivih troškova: • uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja u proizvodne procese koji rezultiraju učinkovitijim korištenjem resursa, neto smanjenjem sredstava potrošenih u proizvodnji i/ili zamjenom primarnih sirovina sekundarnim (ponovno upotrijebljenim ili oporabljenim, uključujući recikliranim) sirovinama 40 određene količine proizvoda, te zamjene primarnih sirovina sekundarnim (reciklirani ili ponovno upotrijebljeni materijali koji se obrađuju, a u suprotnom bi bili odbačeni ili obrađeni na način koji je manje prihvatljiv za okoliš). Prihvatljive aktivnosti mogu doprinijeti i dekarbonizaciji te smanjenju štetnih emisija . Prihvatljive su sljedeće vrste aktivnosti: (a) ulaganja u poboljšanje učinkovitosti resursa na jedan ili oba sljedeća načina: – neto smanjenje sredstava potrošenih u proizvodnji određene količine outputa u usporedbi s postojećim proizvodnim procesom kojim se korisnik koristi ili alternativnim projektima ili aktivnostima; – zamjenom primarnih sirovina sekundarnim (ponovno upotrijebljenim ili oporabljenim, uključujući recikliranim) sirovinama;
  4. Savjetodavne uskuge koje pružaju vanjski konzultanti (• usluge upravljanja projektom • usluge stručnog nadzora građenja • usluge provedbe javne nabave za potrebe projekta; • usluge izrade dokumentacije za nabavu (javna nabava) i provedbene dokumentacije (npr. izvedbeni projekt) • usluge revizije za verifikaciju troškova projekta.)

Minimalni / maksimalni iznos potpore: 70.000,00 EUR – 995.000,00 EUR za mala i srednja poduzeća, a 265.400,00 EUR – 4.645.200,00 EUR za srednje kapitalizirana poduzeća

Intenzitet potpore: 

A) Potpore za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti osim za zgrade: a) Panonska, Sjeverna i Jadranska Hrvatska: 65% za mala poduzeća, 55% za srednja i 45% za srednje kapitalizirana, b) Grad Zagreb: 55% za mala poduzeća, 45% za srednja i 35% za srednje kapitalizirana

B) Potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije: 65% za mala poduzeća, 55% za srednja i 45% za srednje kapitalizirana,

C) Potpore za ulaganje u učinkovitu upotrebu resursa i za podupiranje prelaska na kružno gospodarstvo: a) Panonska, Sjeverna i Jadranska Hrvatska: 75% za mala poduzeća, 65% za srednja i 55% za srednje kapitalizirana, b) Grad Zagreb: 65% za mala poduzeća, 55% za srednja i 45% za srednje kapitalizirana

D) Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova: 50% za mala i srednja poduzeća

Ukupna sredstva: 145.000.000,00 EUR

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva

Izvor: fondovi.eu

Dokumentacija