U najavi: Javni poziv Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III

Datum objave: svibanj 2022.

FOND: Europski socijalni fond

Status: U najavi

Prihvatljivi korisnici:

  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
  • neprofitne organizacije koje u Statutu ili drugom temeljnom aktu imaju predviđeno djelovanje vezano uz obavljanje socijalne djelatnosti.

Prihvatljivi partneri:

  • neprofitna organizacija  koja u Statutu ili drugom temeljnom aktu ima predviđeno djelovanje vezano uz obavljanje socijalne djelatnosti;
  • jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
  • ustanova koja ima registrirano djelovanje vezano uz obavljanje socijalne djelatnosti.

Obavezni partneri na projektu su:

  • područna služba ili područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i
  • Centar za socijalnu skrb.

Svrha poziva: Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Zapošljavanje žena iz ciljane skupine u periodu do 6 mjeseci u svrhu pružanja potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: 400.000,00 HRK – 1.500.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 100%

Ukupna sredstva: 200.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Izvor: esf