Usluge

Pratimo poslovni razvoj klijenta kroz sve segmente njegovog poslovanja. Svakoj ideji pristupamo na multidisciplinaran i cjelovit način, od kreiranja, planiranja i financiranja do realizacije.

STRATEŠKO PLANIRANJE

Strateško planiranje ključ je kvalitetnog i učinkovitog upravljanja svakom organizacijom jer omogućuje fokusiranje i usmjeravanje svih resursa organizacije prema postizanju unaprijed određenih strateških ciljeva.

Za financiranje projekata, rasta i razvoja putem EU fondova višestruko je nužno da organizacije (tvrtke, ustanove, organizacije civilnog društva, jedinice lokalne i/ili regionalne zajednice, i sl.) imaju donesene temeljne strateške dokumente.

Sve navedene dokumente tim Ars Illyrica izrađuje profesionalno, koristeći dugodišnje iskustvo rada na raznovrsnim projektima, kombinirajući uvriježene metodologije strateškog planiranja te prilagođavajući iste stvarnim potrebama klijenta, kroz multidiciplinaran pristup i integriranu kombinaciju svih relevantnih dionika.

TEMELJNI STRATEŠKI DOKUMENTI ORGANIZACIJA I/ILI JL(R)S

STRATEGIJE RAZVOJA

Ako ne znaš kuda ideš, svaki put će te tamo odvesti!

STRATEŠKI PLANOVI RAZVOJA SEKTORA TURIZAM & KULTURA

Kreirati način za održivo korištenje prirodnih, kulturnih, povjesnih i ljudskih potencijala s ciljem stvaranje kvalitetne i uspješne lokalne zajednice.

BREND STRATEGIJE

Brendiranje je umijeće postajanja poznatim, voljenim i pouzdanim.

MARKETING STRATEGIJE

Najbolji marketing je onaj koji ne podsjeća na marketing.

KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE

Ako mi ne pričamo svoje priče, nitko drugi neće.

INTERPRETACIJSKI PLANOVI

Ljudi ne kupuju proizvode i usluge, već odnose, priče i čaroliju.

AKCIJSKI PLANOVI

Akcijski plan je strategija razmrvljena na korake koji usmjeravaju sve aktivnosti prema postizanju unaprijed zadanih ciljeva.

SCENARIJI PROVEDBE

Prikazi alternativnih scenarija kako vi se došlo do najboljeg scenarija planiranja i provedbe projekta / investicije.

Sve navedene dokumente tim Ars Illyrica izrađuje profesionalno, koristeći dugodišnje iskustvo rada na raznovrsnim projektima, kombinirajući uvriježene metodologije strateškog planiranja te prilagođavajući iste stvarnim potrebama klijenta, kroz multidiciplinaran pristup i integriranu kombinaciju svih relevantnih dionika.

INVESTICIJSKE STUDIJE I STUDIJE IZVODLJIVOSTI, POSLOVNI PLANOVI

Investicijske studije i poslovni planovi osnova su za procijenu tržišne opravdanosti i financijske isplativosti poslovnih poduhvata kroz određeno vremensko razdoblje.

Izrađuju u svrhu namicanja potrebnih novčanih sredstava za realizaciju poslovnih poduhvata, tj. za zatvaranje financijske konstrukcije projekta putem bankovnih kredita za investicije ili ulaganja u obrtna sredstva, bepovratnih sredstava iz EU fondova, odnosno za korištenje poticajnih mjera kroz razna ministarstva i EU fondove te za druge, vanjske, izvore financiranja.

KREATIVNO PODUZETNIŠTVO, BRENDIRANJE, KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA

Osmišljavanje projekata, interpretacija i komunikacija sadržaja podrazumijevaju multidiciplinarane usluge koje nude rješenja za održiv razvoj nerevitaliziranih i zapostavljenih kulturnih i prirodnih dobara, kako bi se ostvarila gospodarska aktivnost i osigurala financijska održivost istih.

Strateški dokumenti osiguravaju optimalno korištenje prirodnih i kulturnih resursa, kulturne baštine u svrhu razvoja turizma i ostalih srodnih gospodarskih grana, a, posljedično, razvoja kvalitetne zajednice te unaprijeđenja života svakog pojedinca u zajednici.

Brendiranje je poslovna strategija koja efektivno utječe na okolinu i tržište, predstavlja cjelovitost  informacije koju komuniciramo s ostatkom svijeta (tržišta), bilo da je riječ o tvrtki, osobi, mjestu (destinaciji), proizvodu ili usluzi koja se brendira. Omogućuju identifikaciju i razlikovanje subjekta od ostalih, čime se stvara snažan trajni identitet, sažima osobnost, različitost te kod korisnika/konzumenta potiče osjećaj povjerenja, korisnosti, dobrobiti i sigurnosti.

INOVATIVNI RAZVOJ KONCEPTA I PROJEKTNIH IDEJA

Jedna od najvećih konkurentskih prednosti tvrtke ARS ILLYRICA je to što na tržište nudimo drugačiji, kreativniji pristup poduzetničkim i projektnim idejama naših partnera i klijenata.

Razvijamo vizije i pretačemo ih u inovativne, financijski isplative i održive, ostvarive i realne projekte i poduzetničke poduhvate, poštivajući različitost nositelja projekta u stvaranja jedinstvenog poduzetničkog identiteta.

PROVEDBA PROJEKATA

Klijentima i partnerima dajemo podršku u vođenju projekata.

To radimo prvenstveno u odnosu na projekte financirane od strane EU fondova i to kroz sve elemente provedbe, kako bi iste uspješno priveli kraju te ostvarili pozitivnu ocjenu od strane Komisije, što je garancija financiranja budućih razvojnih projekata putem bespovratnih potpora.

PRIPREMA PROJEKTA I IZVORA FINANCIRANJA

Pripremamo projekte za različite izvore financiranja od strane EU i nacionalnih fondova, kao i drugih alternativnih izvora financiranja.

Iza nas je dvedesetogodišnje iskustvo rada s svjetskim i europskim pretpristupnim, strukturnim i investicijskim fondovima. Klijentima i partnerima osmišljavamo i razrađujemo projekte i pripremamo kompletnu projektnu dokumentaciju sukladno uvjetima javnih poziva.

AKCIJSKI PLANOVI

Izrađujemo scenarije provedbe i akcijske planove.

Analizom postojećeg stanja i svih potencijala i mogućnosti razvoja, prokušanim metodama izrađujemo scenarije provedbe i akcijske planove, pazeći na financijsku održivost projekata, iznalazeći najbolje poslovne modele za provedbu istih, te istražujemo načine njihova financiranja.

JAVNA NABAVA I EU NABAVA

Svi djelatnici tvrtke ARS ILLYRICA certificirani su za provedbu javne nabave.

Provodimo postupke nabave za projekte financirane EU fondovima, bilo da je riječ o javnom naručitelju koji je obveznik javne nabave, ili o pravnoj osobi koja nije obveznik javne nabave već postupa prema uputama o postupcima nabave za projekte financirane od strane EU fonda.

NE ZNATE GDJE BI POČELI?

Kontaktirajte nas i pronaći ćemo najbolje rješenje za vas!