Javni poziv „Jačanje STEM vještina u osnovnim školama“

Datum objave: 29.4.2021.

FOND: Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021.

Referentni broj: nema

Status: Zatvoren

Datum početka prijave:

Komponenta A – od 29. travnja 2021.

Komponenta B – od 29. travnja 2021.

Rok za podnošenje projektnih prijava:

Komponenta A –do 28. srpnja 2021.

Komponenta B –do 27. kolovoza 2021.

Prihvatljivi korisnici: osnovne škole osnovane u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u Republici Hrvatskoj, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, pravne osobe koje su osnivači ili vlasnici osnovnih škola u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljivi partneri: bilo koji javni ili privatno-pravni subjekti, profitne ili neprofitne naravi, kao i neprofitne organizacije s pravnom osobnošću koje su osnovane i djeluju kao pravne osobe u Islandu, Kneževini Lihtenštajnu, Kraljevini Norveškoj ili Republici Hrvatskoj.

Svrha poziva: Svrha Poziva je jačanje kapaciteta institucija osnovnoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj u STEM podučavanju s konačnim ciljem poboljšanja STEM vještina učitelja i drugih odgojnoobrazovnih radnika te učenika.

Sažetak: U okviru ovog Poziva financirat će se projekti koji doprinose jačanju kapaciteta institucija osnovnoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj u STEM podučavanju s konačnim ciljem poboljšanja STEM vještina učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika te poboljšanja STEM vještina učenika. Uz aktivnosti u području STEM-a, prijavitelj može sinergijski provoditi aktivnosti u sljedećim tematskim područjima: upotreba informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) u odgoju i obrazovanju, poduzetništvo u razvoju vještina i boljim prilikama za zapošljavanje i aktivno građanstvo.

Poziv se provodi kroz dvije komponente:

 • Razvoj STEM vještina kroz opremanje školskih učionica STEM opremom
 • Uspostava Regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području

Poseban naglasak Poziva je na financiranju manje razvijenih regija u Republici Hrvatskoj i  poticanju aktivnog uključivanja učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama – projektni prijedlozi koji uključuju navedeno ostvarit će dodatne bodove u procjeni kvalitete.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

 1. Aktivnosti razvoja sposobnosti učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika u STEM podučavanju – obvezna u okviru obje komponente
 2. Aktivnosti razvoja/jačanja STEM vještina učenika osnovnih škola – obvezna u okviru obje komponente
 3. Uspostava Regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području – obavezna u okviru komponente B
 4. Modernizacija prostora i nabava STEM opreme za škole – prihvatljiva u okviru komponente A
 5. Obnova/adaptacija/rekonstrukcija te opremanje prostora Regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području – prihvatljiva u okviru komponente B
 6. Aktivnosti stručnog usavršavanja namijenjenih učiteljima i drugim odgojno-obrazovnim radnicima osnovne škole u IKT-u, poduzetništvu i aktivnom građanstvu – prihvatljiva u okviru obje komponente
 7. Razvoj modela učenja, praktičnog rada u nastavi i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti u STEM-u, IKT-u, poduzetništvu i aktivnom građanstvu – prihvatljiva u okviru obje komponente
 8. Razvoj i provedba obrazovnih programa i izvannastavnih aktivnosti za učenike osnovnih škola u IKT-u, poduzetništvu i aktivnom građanstvu – prihvatljiva u okviru obje komponente
 9. Aktivnosti upravljanja projektom i administracije – obvezna aktivnost (provođenje administrativnih obaveza u skladu s zahtjevima Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava)
 10. Aktivnosti informiranja i komunikacije – obvezna aktivnost (provođenje aktivnosti u skladu s člankom 1.7. Uredbe i u skladu sa komunikacijskim planom)

Minimalni / maksimalni iznos potpore: u okviru Komponente A: 200.000,00 – 1.000.000,00 EUR; u okviru Komponente B: 1.000.000,00 – 3.000.000,00 EUR

Intenzitet potpore:  100%

Ukupna sredstva: 22.270.362,00 EUR

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Izvor: EEA GRANTS

Dokumentacija