ULAGANJE U IZGRADNJU DJEČJEG VRTIĆA U OPĆINI PODBABLJE

Korisnik: Općina Podbablje, Drum 15, 21262 Kamenmost

Natječaj: Mjera: 7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima, Tip operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”

Ukupna vrijednost projekta: 9.309.278,56 kn

Iznos potpore: 7.447.422,85 HRK

Ciljevi projekta izgradnje dječjeg vrtića u Podbablju su unaprjeđenje kvalitete predškolskog odgoja na području općine Podbablje; povećanje prostornih i tehničkih kapaciteta kroz izgradnju i opremanje dječjeg vrtića u skladu s nacionalnim pedagoškim standardom; povećanje kvalitete života na ruralnom području; te razvoj lokalnih temeljnih usluga. Realizacijom projekta osigurati će se predškolski odgoj za 60 djece vrtićkog te 20 djece jasličkog uzrasta, a zaposlit će se 19 osoba.

Uloga tvrtke Ars Illyrica osmišljavanje, priprema i prijava projekta na natječaj. Projekt se provodi 2018.-2020. godine