INTEGRACIJA KULTURNE I POVIJESNE BAŠTINE FRANJEVAČKOG SAMOSTANA U TURISTIČKU PONUDU GRADA VUKOVARA

Korisnik: Franjevački samostan Vukovar, Samostanska 5, 32000 Vukovar

Natječaj: KK.06.1.1.01 Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Ukupna vrijednost projekta: 15.634.694,39 kn

Iznos financiranja iz EU fonda za regionalni razvoj: 7.972.532,81 kn

Iznos financiranja iz ostalih izvora: 7.500.000,00 kn  

Ciljevi projekta su obnova i revitalizacija kulturnih dobara Franjevačkog samostana u Vukovaru u svrhu korištenja turističko – edukativnog potencijala,  rekonstrukcija i očuvanje kulturnih dobara Franjevačkog samostana, kreiranje kulturno – turističkih sadržaja, kreiranje znanstveno – edukativnih sadržaja, integriranje turističke ponude i poticanje suradnje ključnih dionika u zajednici. U projektu je obuhvaćena izgradnja knjižnice, uređenje zvonika, vinoteke, rekonstrukcija muzeja, digitalizacija i katalogizacija sadržaja knjižnice i ostale aktivnosti.

Svečano otvorenje muzeja bilo je 3. svibnja 2019. godine. Uloga tvrtke Ars Illyrica bila je osmišljavanje, priprema i prijava projekta na natječaj, izrada svih relevantnih dokumenata, iznalaženje modela financiranje i provedba javne nabave.