Vaučeri za digitalizaciju 2

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje novi poziv za dostavu projektnih prijedloga „Vaučeri za digitalizaciju“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R3-I2.02), usklađen s Uredbom Komisije (EU) 2023/2831 od 13. prosinca 2023. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije, L 2023/2831, 15.12.2023.). Novi poziv „Vaučeri za digitalizaciju“ provodi se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog poziva.


Cilj Poziva je doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije ili unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti, što će u konačnici povećati konkurentnost i otpornost poduzeća korištenjem digitalnih tehnologija.

Poziv obuhvaća nekoliko vrsta vaučera, ovisno o potrebama MSP-ova:
1. Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina
2. Vaučer za digitalni marketing
3. Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije
4. Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti
5. Vaučer za složena digitalna rješenja

Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati, ovisno o vrsti vaučera:
– specijalizirani programe neformalnog učenja usmjereni na razvoj digitalnih vještina za provođenje digitalizacije i digitalne transformacije
– izrada internetskih stranica, aplikacija i e-trgovine, upravljanje društvenim mrežama
– izradu strategije digitalne transformacije s akcijskim planom provedbe i metodologijom praćenja provedbe
– provjeru kibernetičke sigurnosti poduzeća kroz provedbu sigurnosnih provjera i analizu prikupljenih podataka te definiranje dodatnih poboljšanja sustava
– uvođenje složenih digitalnih rješenja kojima će se omogućiti razvoj digitalnih poslovnih modela te jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije


Ukupno raspoloživi iznos sredstava: 3.700.000,00 EUR

Najviši iznos i intenzitet bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu ovisi o vrsti vaučera:

1. Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina: 9.990,00 EUR / 90%
2. Vaučer za digitalni marketing: 9.990,00 EUR / 50%
3. Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije: 9.990,00 EUR / 60%
4. Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti: 14.500,00 EUR / 70%
5. Vaučer za složena digitalna rješenja: 19.900,00 EUR / 60%

Dodatni uvjeti:

Pojedinom prijavitelju može se po ovom Pozivu dodijeliti samo jedan vaučer.

Prijavitelju kojem je dodijeljen jedan vaučer u prethodnom pozivu „Vaučeri za digitalizaciju“, može se dodijeliti vaučer, pod uvjetom da se radi o vaučeru različite vrste u odnosu na vrstu vaučera koja je zatražena prijavom na ovaj poziv.

Prijavitelju kojem su dodijeljena 2 vaučera po prethodnom pozivu „Vaučeri za digitalizaciju“, ne može se dodijeliti vaučer po ovom pozivu.

Prihvatljivi prijavitelji: MSP-ovi

Prihvatljivi pružatelji usluga: pravne i fizičke osobe upisane u Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju”

Izvor: mingor