Savjetovanje o sažetku poziva Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je pokrenulo javno savjetovanje o sažetku poziva „Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada. Sudjelovati u javnom savjetovanju možete na stranici e-savjetovanja, od 28.08.2019. do 27.09.2019.

Prihvatljivi korisnici: Prijavitelj u sklopu ovog Poziva mogu biti mala, srednja i velika poduzeća registrirana za obavljanje barem jedne od djelatnosti gospodarenja otpadam najmanje godinu dana prije dana podnošenja projektnog prijedloga.

Svrha poziva: Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga (Poziv) je podržati izgradnju i nadogradnju Postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada kompostiranjem ili anaerobnom digestijom .

Sažetak: Predmet poziva je povećati kapacitete RH za biološku obradu  odvojeno sakupljenog biootpada i tako doprinijeti unaprjeđenju sustava gospodarenja komunalnim otpadom, posebice odvojenom sakupljanju mase proizvedenog biootpada te smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

 • Aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije,
 • Aktivnosti izgradnje, nadogradnje i opremanja postrojenja za obradu biootpada, odnosno izgradnja, nadogradnja i opremanje postrojenja za recikliranje ili izgradnja i opremanje novih postrojenja za proizvodnju OIE:
 • Aktivnosti investicijskog nadzora izvedbe radova i puštanja u pogon te aktivnosti stručnog nadzora građenja, te koordinacija zaštite na radu u fazi izvođenja radova,
 • Aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta, te aktivnosti vezane uz provođenje mjera kojima se postiže povećanje svijesti javnosti o odvojenom sakupljanju i/ili obradi odvojeno sakupljenog biootpada i/ili recikliranju otpada i/ili ponovnoj uporabi
 • Aktivnosti kojima se osigurava usklađenost projekta s horizontalnim politikama EU o održivome razvoju, ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji,
 • Aktivnosti upravljanja projektom i administracije obuhvaćaju prihvatljive podaktivnosti za provedbu projekta.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Najniži iznos potpore je 10.000.000,00, a najviši 50.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 

Intenzitet potpore za ulaganje u recikliranje i ponovnu uporabu biootpada ne može premašiti:

 • 50% prihvatljivih troškova za potpore koje se dodjeljuju velikim poduzetnicima
 • 60% prihvatljivih troškova za potpore koje se dodjeljuju srednjim poduzetnicima
 • 70% prihvatljivih troškova za potpore koje se dodjeljuju malim poduzetnicima

Intenzitet potpore za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije ne može premašiti:

 • 60% prihvatljivih troškova za potpore koje se dodjeljuju velikim poduzetnicima
 • 70% prihvatljivih troškova za potpore koje se dodjeljuju srednjim poduzetnicima
 • 80% prihvatljivih troškova za potpore koje se dodjeljuju malim poduzetnicima

Ukupna sredstva: 250.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Javnom savjetovanju možete pristupiti ovdje.