Savjetovanje o nacrtu Programa dodjele potpora za poticanje razvoja djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja u 2023.

Na portalu e-savjetovanja objavljen je nacrt Programa dodjele potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2023., te se uskoro očekuje objava Natječaja.

Korisnici Programa:

Poduzetnik koji kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

1. mikro, mali, srednji i veliki (isključivo trgovačko društvo i obrt) poduzetnik registriran za obavljanje djelatnosti u područjima Prerade drva i proizvoda od drva i pluta (C16) i/ili Proizvodnje namještaja (C31) te ima proizvodnju u području djelatnosti najmanje dvije godine na dan objave javnog natječaja na temelju ovoga Programa

2. preko 51% ukupnog godišnjeg prihoda / primitka u zadnje dvije fiskalne godine ostvario je proizvodnjom vlastitih proizvoda, a ne trgovinom repromaterijala i pružanjem usluge obrade pločastih materijala i ostalih drvnih materijala

3. ostvaren pozitivan financijski rezultat za 2022.

4. ima najmanje dvije zaposlene osobe u prosincu 2022. i u mjesecu koji prethodi mjesecu predaje prijave na javni natječaj po ovome Programa

Provedbene mjere:

U okviru ovoga Programa dodjeljivat će se potpore za provedbene mjere:

1. ulaganje u proizvodnu tehnologiju i postrojenja

– Prihvatljivi troškovi: Strojevi, postrojenja (pilansko postrojenje, sušionica, parionica i sl.) te s njima povezani troškovi dopreme, montaže, puštanja u probni rad i edukacija isključivo od istog dobavljača

– Intenzitet i iznos potpore: 70% od prihvatljivog troška, od 5.000 do 100.000 eura

2. ulaganje u proizvodno-poslovni objekt

– Prihvatljivi troškovi: Izgradnja / adaptacija / rekonstrukcija jednog objekta (materijal i radovi izgradnje)

– Intenzitet i iznos potpore: 70% od prihvatljivog troška, od 6.000 do 100.000 eura

3. ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju

– Prihvatljivi troškovi: softver / aplikacija, nadogradnja postojećeg softvera / aplikacije

– Intenzitet i iznos potpore: 70% od prihvatljivog troška, od 3.000 do 27.000 eura

4. sudjelovanje na sajmu ili izložbi

– Prihvatljivi troškovi: najam izložbenog prostora, uređenje izložbenog prostora vanjskog pružatelja usluge, transport izložaka vanjskog pružatelja usluge, promidžbeni materijali vezani za nastup na tom sajmu ili izložbi

– Intenzitet i iznos potpore: 70% od prihvatljivog troška, od 3.000 do 40.000 eura

Na javni natječaj po ovome Programu podnositelj smije podnijeti samo jednu prijavu i to za samo jednu provedbenu mjeru i samo za jedan prihvatljivi trošak unutar te mjere.

Javno savjetovanje otvoreno je do 18. travnja, a pristupiti mu možete putem poveznice.