Potpora za samozapošljavanje u 2021. godini

U 2021. godini iznos potpore za samozapošljavanje koju dodjeljuje HZZ je porastao na do 130.000,00 HRK, a prijave se podnose isključivo online putem. Zahtjev za potporu za samozapošljavanje mogu podnijeti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih, i to do 31. listopada 2021. godine. Pripremili smo sažetak osnovnih uvjeta ove mjere, a za svaku pomoć potrebnu za korištenje iste nam se obratite na mail info@arsillyrica.hr, telefonski ili najavljenim dolaskom u naš ured u Zagrebu ili Imotskom.

Prihvatljivi prijavitelji: Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavoda, neovisno o dužini prijave na Zavod.

Neprihvatljivi su prijavitelji:

 • Osobe koje imaju ovrhu po privatnim računima, a otvaraju obrt, samostalnu djelatnost ili slobodnu profesiju
 • Osobe koje su već jednom koristile potporu za samozapošljavanje bez obzira na godinu dodjele potpore
 • Osobe koje su bile zaposlene u poslovnom subjektu koji žele preuzeti uz potporu, unatrag 12 mjeseci od podnošenja zahtjeva
 • Osobe kojima je prethodni radni odnos završio osobno uvjetovanim otkazom (otkaz koji poslodavac daje zaposleniku zato što zaposlenik iz nekog razloga (koji mora postojati) ne može obavljati svoj posao za koji je zaposlen) u istoj ili sličnoj djelatnosti za koju namjeravaju tražiti potporu osim ako su nezaposlene više od 12 mjeseci
 • Osobe koje od člana obitelji namjeravaju preuzeti poslovni subjekt ili postojeće poslovanje kroz novi poslovni subjekt

Napomena: Potpore se neće odobravati za djelatnosti koje su privremeno obustavljene odlukama stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) ili im je na bilo koji način ograničen rad zbog sprečavanja širenja koronavirusa.

Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za četiri skupine korisnika:

1. Skupina – do 130.000,00 kn:

Dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

(C) prerađivačka industrija (odjeljci 10– 3)

2. Skupina – do 100.000,00 kn:

Dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

(B) rudarstvo i vađenje (odjeljci 05-09)

(D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)

(E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)

(F) građevinarstvo (odjeljci: 41-43)

3. Skupina – do 75.000,00 kn:

Dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

(G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)

(H) Prijevoz i skladištenje

(I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)

(J) Informacije i komunikacije

(Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

(R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)

(M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)

4. Skupina – do 55.000,00 kn:

Dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

(N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)

(P) Obrazovanje

(S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

Prihvatljivi troškovi:

Potpora za samozapošljavanje dodjeljuje se primjenom:

 • fiksnog iznosa
 • varijabilnog iznosa

Fiksni iznos potpore je unaprijed određen za inicijalne troškove registracije poslovnog subjekta, troškove rada jedne zaposlene osobe na puno radno vrijeme te uobičajene tekuće troškove za prvih nekoliko mjeseci poslovanja (trošak knjigovodstva, zakup poslovnog prostora, obvezne članarine, administrativni troškovi i troškovi sitnog inventara, troškovi izrade mrežne stranice i oglašavanja i slično), a iznosi 40.000,00 kn za registraciju obrta s paušalnim oporezivanjem, odnosno  55.000 kn za registraciju svih ostalih vrsta poslovnih subjekata.

Varijabilni iznosi razlikuju se ovisno o djelatnostima za koje se dodjeljuje potpora, a prihvatljivi troškovi mogu se razvrstati u 8 kategorija:

 • kupnja strojeva, tehnike, alata i opreme neophodnih za obavljanje djelatnosti te koji traju, odnosno koriste se u vremenu dužem od jedne godine
 • kupnja odgovarajuće informatičke opreme potrebne za rad
 • kupnja ili zakup licenciranih IT programa
 • edukacije koje su vezane uz djelatnost, a koje su provedene i plaćene do propisanog roka za dostavu dokumentacije o namjenskom utrošku sredstava – najviše 30% od iznosa potpore
 • kupnja novih prijevoznih sredstava (neophodnih za obavljanje djelatnosti)*
 • kupnja sirovine i potrošnog materijala potrebnih za obavljanje djelatnosti (samo: C prerađivačka industrija)
 • kupnja franšiza
 • usluge koje su neophodne za korištenje kupljene opreme (npr. instalacija, montiranje, sklapanje…)

Prihvatljiv trošak je i PDV iskazan na računima, a koji nije povrativ prema nacionalnim propisima o PDV-u.

Izvor: mjere.hr