Poništenje Poziva “Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća”

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poništava i zatvara Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I3.01), zbog izmjene modaliteta Poziva.

Slijedom navedenog, rad na projektnim prijavama neće biti moguć unutar sustava eNPOO nakon 14 sati, 31. svibnja 2022.

O slijedećim koracima vezanim za Poziv potencijalni prijavitelji bit će pravovremeno obaviješteni.

Sve verzije dokumentacije prestaju biti važeće.

Izvor: mingor