Otvoreno javno savjetovanje o Pozivu „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“

Dana 29. ožujka 2023. godine, Ministarstvo kulture i medija uputilo je u javno savjetovanje novi izmijenjeni Nacrt Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ koji će na portalu e-Savjetovanja biti dostupan za komentiranje do 13. travnja 2023.

Ministarstvo je u srpnju 2022. godine objavilo prvi Nacrt Uputa za prijavitelje poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ koji je izmijenjen slijedom zaprimljenih komentara na e-Savjetovanju te komunikacije i dogovora s Europskom komisijom.

Sažetak: Pozivom će se omogućiti mikro, malim i srednjim poduzećima uvođenje novih tehnologija u poslovne modele i proizvodne procese, kao i provedba svih aktivnosti koje su preduvjet za kvalitetnu digitalnu transformaciju, s ciljem povećanja kvalitete i konkurentnosti te dostupnosti kulturno umjetničkog i kreativnog proizvoda i usluga na globalnom digitalnom tržištu.

Cilj poziva: Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu te razvoj novih inovativnih proizvoda i usluga.

Prihvatljivi prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća koja imaju manje od 25 % udjela javnog vlasništva:

Prihvatljivi prijavitelji grupe A:

– trgovačka društva obrti

– ustanove u kulturi

– umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i upisane u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i medija te koje vode dvojno knjigovodstvo sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Prihvatljivi prijavitelji grupe B:

– fizičke osobe izvan radnog odnosa koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja i članovi su jedne od umjetničkih strukovnih udruga na temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice

– obrti

– umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i upisane u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i medija te koje vode dvojno knjigovodstvo sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Ukupna alokacija: Ukupna raspoloživa sredstva u okviru poziva iznose 33.180.702,10 EUR odnosno 250.000.000,00 HRK

Grupa A – 26.544.561,68 EUR, tj. 200.000.000,00 HRK

Grupa B – 6.636.140,42 EUR, tj. 50.000.000,00 HRK

Iznos sredstava koji može biti dodijeljen pojedinačnom prijedlogu

Grupa A – 39.816,84 EUR (300.000,00 HRK) – 954.421,06 EUR (7.500.000,00 HRK)

Grupa B – 13.272,28 EUR (100.000,00 HRK) – 200.000,00 EUR (1.506.900,00 HRK)

Intenzitet potpore

Grupa A – Regionalne potpore za ulaganje od 45 % do 70% ovisno o NUTS 2 regiji; Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova – do 50%; Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima – do 50%; Potpore za usavršavanje – do 70%; Potpore male vrijednosti – do 50%.

Grupa B – Potpore male vrijednosti – do 85% ukupno prihvatljivih troškova.

Razdoblje savjetovanja: 29. ožujka 2023. – 13. travnja 2023.

Javnom savjetovanju možete pristupiti ovdje.