Objavljen je indikativni plan objave natječaja intervencija SP Zajedničke poljoprivredne politike RH 2024. godinu

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je indikativni plan objave natječaja intervencija Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. za 2024. godinu.

S ciljem razvoja produktivnije, konkurentnije i otpornije poljoprivredne proizvodnje, ali i unaprjeđenje kvalitete života na ruralnim područjima putem niza natječaja u 2024. godini bit će omogućena ulaganja u modernizaciju i povećanje obima poljoprivredne proizvodnje, razvoj šumarskog sektora te jačanje ruralne infrastrukture.

U prvom kvartalu 2024. godine planirana objava natječaja za potpore u pružanju savjetodavnih usluga, prenošenju znanja, za EIP operativne skupine, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora, ali i za financiranje projekata malih poljoprivrednika te uspostavu mladih poljoprivrednika.

Tijekom drugog kvartala planira se objava natječaja čija je potpora usmjerena prema uspostavi i radu proizvođačkih organizacija, za kompenzaciju zbog ograničenja u gospodarenju šumama (Natura 2000, NKS), diverzifikaciju dohotka poljoprivrednih gospodarstava na nepoljoprivredne aktivnosti, izgradnju šumske infrastrukture te osiguranje poljoprivredne proizvodnje.

Financiranje investicija koje uključuju modernizaciju šumarskih tehnologija u pridobivanju drva, šumskouzgojnim radovima i proizvodnji šumskog reprodukcijskog materijala, potpora za kratke lance opskrbe i lokalna tržišta, razvoj poslovanja u ruralnim područjima, rekonstrukciju (konverziju) degradiranih šuma, sustave javnog navodnjavanja te aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu planirano je za treći kvartal 2024. godine.

Natječaji četvrtog kvartala bit će usmjereni prema dodjeli potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima – projekti dječjih vrtića, tržnica, javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje, centara za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede i vatrogasnih domova dobrovoljnih vatrogasnih društava, za pružanje savjetodavnih usluga, ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda, sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete, modernizaciji tehnologija u predindustrijskoj preradi drva te neproizvodna ulaganja u poljoprivredi za prirodu i okoliš.

Natječaj za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog prirodnim nepogodama i katastrofalnim događajima bit će objavljen prema potrebi tijekom godine.

Države članice EU su prilikom provedbe Strateških planova u obvezi objavljivati indikativne planove objave natječaja za intervencije te navedene planove ažurirati najmanje tri puta godišnje. Prvo obvezno ažuriranje objavljenog indikativnog plana očekuje se nakon završetka I. kvartala odnosno u mjesecu travnju.

Izvor: ruralnirazvoj.hr