Obavijest o produženju ugovornih rokova po javnim pozivima iz područja energetske učinkovitosti

Rok za provedbu Javnih poziva Fonda objavljenih u 2019. godini iz područja energetske učinkovitosti produljuje se na daljnjih 6 mjeseci od isteka roka utvrđenoga Ugovorima sklopljenih na temelju Javnih poziva. Ova obavijest se odnosi na sljedeće pozive:

  • Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila građanima dodjelom donacije 2019.;
  • Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila pravnim osobama određenim kao korisnici sredstava Fonda 2019.;
  • Javni poziv za neposredno sufinanciranje gradnje punionica vozila na električnu energiju 2019;
  • Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju;
  • Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju;
  • Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije (fotonaponskih sustava) u turizmu fizičkim osobama građanima – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima;
  • Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama.

Izvor: fzoeu