Najavljeni natječaji za 2022. godinu iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

POTPORA PODUZEĆIMA ZA TRANZICIJU NA ENERGETSKI I RESURSNO UČINKOVITO GOSPODARSTVO (1.900.000.000 HRK)

Intenzitet potpore: 20 – 50% prihvatljivih troškova (ovisno o vrsti potpore, veličini poduzeća i lokaciji ulaganja). Planirano je da maksimalni iznos bespovratnih sredstava za MSP-ove iznosi do 7.500.000 kn, dok će za srednje kapitalizirana maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznositi do 35.000.000 kn.

Prihvatljivi korisnici: MSP-ovi i srednje kapitalizirana poduzeća (mid-cap). Ulaganja će biti usmjerena u energetski intenzivne industrije, uključujući: metaloprerađivačku, tekstilnu, prehrambenu, kemijsku, građevinsku, drvoprerađivačku industriju.

Prihvatljive aktivnosti:

  • ulaganja u izgradnju i opremanje poslovnih jedinica, podizanje tehnološke spremnosti poduzeća
  • ulaganja u inovacije procesa i organizacije poslovanja
  • potpore za usavršavanje zaposlenih kako bi se olakšala stalna prilagodba promjenjivim poslovnim modelima, radnim uvjetima i novim trendovima
  • potpore za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti
  • potpore za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije
  • savjetodavne usluge za MSP-ove povezane s projektom ulaganja
  • potporne aktivnosti neophodne za provedbu projekta
VAUČERI ZA DIGITALIZACIJU (75.000.000,00 HRK)
Cilj poziva: jačanje kapaciteta MSP-ova za provedbu digitalizacije i početak procesa digitalne transformacije, kroz sljedeće vrste vaučera:
Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina (potpora do 75.000,00 HRK) Svrha: pomoć zaposlenicima u stjecanju vještina potrebnih za provođenje digitalizacije i digitalne transformacije, što može uključivati jedan ili više programa obrazovanja i usavršavanja Prihvatljivi troškovi: edukacija stručnjaka za dizajn softvera, umjetnu inteligenciju i sigurnost, edukacija stručnjaka za upravljanje podacima i razvoj novih digitalnih vještina u vezi s računarstvom u oblaku, osposobljavanje koje uključuje prekvalifikaciju i usavršavanje radne snage u pogledu usvajanja digitalnih vještina
Vaučer za digitalnu transformaciju (potpora do 76.000,00 HRK) Svrha: omogućavanje provjere potencijala za digitalizaciju u MSP-ovima i pomoć MSP-ovima da ispitaju održivost ideja i oblikuju strategije za moguću digitalnu transformaciju Prihvatljivi troškovi: izrada strategije digitalne transformacije, opći troškovi, vanjske usluge
Vaučer za digitalni marketing (potpora do 75.000,00 HRK) Svrha: omogućavanje razvoja i provedbe strategija digitalnog marketinga MSP-ova Prihvatljivi troškovi: izrada web stranica, izrada i testiranje mobilnih aplikacija, uporaba podataka za poboljšanje interakcije s kupcima, izrada online trgovina i platformi za rezervacije
Vaučer za kibernetičku otpornost (potpora do 110.000,00 HRK) Svrha: povećanje kibernetičke sigurnosti uvođenjem sigurnosnih provjera sustava Prihvatljivi troškovi: izrada sigurnosnih i tehničkih izvješća, provjera propusnosti podataka i penetracijska ispitivanja
Vaučer za razvoj ili primjenu složenih digitalnih proizvoda i usluga (potpora do 150.000,00 HRK) Svrha: podržavanje istraživačke i razvojne pilot-projekte za uvođenje složenih digitalnih proizvoda i usluga, npr. razvoj rješenja za Industriju 4.0, mrežnih sustava i procesa, Interneta stvari (engl. Internet of Things), pametnih usluga, automatizacije, projekata koji uključuju velike podatke (engl. Big Data), simulacijskih modela, virtualne i proširene stvarnosti, ugrađenih sustava Prihvatljivi troškovi: usluge subjekata za istraživanje i razvoj koje mogu uključivati materijalne troškove koji nastanu kao dio usluga razvoja, npr. izrada prototipa
 
BESPOVRATNE POTPORE ZA DIGITALIZACIJU (206.000.000,00 HRK)
Cilj poziva: podržavati digitalnu transformaciju hrvatskih poduzeća omogućavanjem financijske podrške za uvođenje digitalnih rješenja u poslovanje
Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala i srednja poduzeća (MSP-ovi)
Maksimalni iznos bespovratnih sredstva: 750.000,00 HRK
Prihvatljive aktivnosti:  uvođenje novog načina poslovanja poduzeća, vidljivo poboljšanje u pogledu novih proizvodnih sposobnosti ili mogućnosti isporuke ili poslovnih praksi
Prihvatljivi troškovi: nabava opreme, softvera, edukacija zaposlenika, troškovi plaća za razdoblje u kojima zaposlenici rade na projektu i troškovi vanjskih davatelja usluga te dodatni režijski troškovi i ostali izdaci poslovanja

KOMERCIJALIZACIJA INOVACIJA (380.000.000,00 HRK)
Cilj poziva: potaknuti komercijalizaciju inovacijskih projekata za zrele projekte koji su blizu izlaska na tržište; povećati izvoz inovativnih proizvoda, usluga ili tehnologija MSP podržavajući stvaranje kanala prodaje i distribucije na stranim tržištima; povećati inovativni kapacitet MSP
Prihvatljivi prijavitelji: MSP-ovi
Ukupna vrijednost natječaja je 380 milijuna kuna.
Iznos bespovratnih sredstva: 760.000,00 HRK – 5.320.000,00 HRK
Prihvatljive aktivnosti:  internacionalizacija marketinških, prodajnih i distribucijskih aktivnosti povezanih s inovativnim proizvodom lansiranim na domaće tržište

BESPOVRATNE POTPORE ZA NOVOOSNOVANA PODUZEĆA (141.700.000,00 HRK)
Cilj poziva: poticanje rasta novoosnovanih poduzeća u visokotehnološkim sektorima i sektorima baziranim na znanju u pretkomercijalnoj fazi kroz podršku za razvoj proizvoda, povećanje proizvodnih kapaciteta i spremnosti poduzeća za investicije
Ukupna vrijednost ovog natječaja iznosit će 141,7 milijuna kuna, s najnižim iznosom bespovratnih sredstava od 200.000 kuna i najvišim od 1.000.000 kuna.
Prihvatljivi troškovi uključuju kupnju opreme, materijala, zapošljavanje osoblja i ugovaranje vanjskih usluga. Projektne aktivnosti trebale bi se završiti u roku od 24 mjeseci. Usporedno s financiranjem, korisnici će biti obvezni proći osposobljavanje o spremnosti za investicije u organizaciji pružatelja kojeg odabere provedbeno tijelo. Osposobljavanje će sadržavati element podizanja svijesti kao osnovnu podršku koja je potrebna početnicima. Izgradnja kapaciteta iz osposobljavanja može identificirati nedostatke i otkriti potrebu za određenim vanjskim uslugama (odvjetničke usluge za ugovore, intelektualno vlasništvo itd.), koje se mogu nabaviti iz bespovratnih sredstava.
Prihvatljivi korisnici uključuju inovativne MSP-ove, do pet godina od registracije, koji nisu nastali spajanjem. Prema Općoj uredbi o skupnom izuzeću (engl. General Block Exemption Regulation – GBER), inovativni MSP je MSP:
(a) koji tijekom postupka odabira može dokazati da će u dogledno vrijeme razvijati proizvode, usluge ili postupke koji su novi ili znatno poboljšani u usporedbi s najnovijim dostignućima u svojoj industriji, koji nose rizik tehnološkog ili industrijskog neuspjeha i imaju tržišni potencijal, ili
(b) čiji troškovi istraživanja i razvoja predstavljaju najmanje 10% njegovih ukupnih operativnih troškova u najmanje jednoj od tri godine koje prethode dodjeli potpore ili, u slučaju pokretanja poduzeća bez ikakve financijske povijesti, u reviziji tekućeg fiskalnog razdoblja, ovjeren od strane vanjskog revizora.