NAJAVA Natječaj 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima

Datum objave: 8.2.2024.

FOND: Eurospki poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Referentni broj: np

Status: U najavi

Datum početka prijave: np

Rok za podnošenje projektnih prijava: np

Prihvatljivi korisnici: Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe (izuzev zadruga) koje su na dan podnošenja zahtjeva za potporu upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana.

U postupku dodjele potpore korisnik mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od 3.000 EUR SO do 10.000 EUR SO za projekte u sektoru proizvodnje/prerade voća (uključujući masline i vinovu lozu), povrća (uključujući krumpir i gljive) i cvijeća, odnosno mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od 3.000 EUR SO do 15.000 EUR SO za projekte proizvodnje/prerade u ostalim sektorima te za kombinirane projekte u raznorodnim sektorima. Ulaganja moraju biti u skladu s Prilogom 1 Ugovora.

Svrha poziva: Potpora u sklopu intervencije 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima temelji se na potrebi za restrukturiranjem proizvodnje, povećanjem dodane vrijednosti te opstanak i razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava. Ovaj tip intervencije pruža podršku malim, potencijalno održivim poljoprivrednim gospodarstvima koja su orijentirana na tržišnu proizvodnju u skladu sa zahtjevima koje postavlja tržište. Na taj način će se pomoći poljoprivrednim gospodarstvima u komercijalno isplativom prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, što je preduvjet za postizanje konkurentnosti u poljoprivrednom sektoru.

Sažetak: Za prvi kvartal 2024. godine najavljena je objava Natječaja 73.12 Potpora malim poljoprivrednicima (dosadašnja mjera 6.3. u odnosu na koju su izmijenjeni iznos i intenzitet potpore te način podnošenja zahtjeva za potporu i obveze vezane uz provedbu postupaka nabave).

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

  • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za životinje, staklenika, plastenika
  • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za skladištenje i hlađenje proizvoda iz vlastite poljoprivredne proizvodnje
  • izgradnja i/ili opremanje sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu
  • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovora o EU
  • kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda
  • kupnja isključivo nove poljoprivredne mehanizacije (uključujući mehanizaciju i opremu za preciznu poljoprivredu) i gospodarskih vozila za vlastitu poljoprivrednu proizvodnju (uključujući sektor vinogradarstva)
  • restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada, isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino
  • sustavi za prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena
  • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova)
  • nematerijalni troškovi: kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence, autorska prava, robni žigovi i ostala nematerijalna ulaganja povezana s materijalnim ulaganjem.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Najniža visina javne potpore po projektu/korisniku iznosi 5.000,00 EUR, a 30.000,00 EUR.

Intenzitet potpore:  85 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Ukupna sredstva: 30.000.000,00 eura

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Izvor: Pravilnik