Najava nadolazećih natječaja 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“

U sklopu provedbe Programa ruralnog razvoja, za lipanj 2020. godine najavljena su dva, a za kolovoz 2020. jedan nadolazeći natječaj.

Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (ulaganja u reprocentre u sektoru svinjogojstva) – lipanj 2020.

Raspoloživa sredstva iznose 300.000.000,00 HRK, a visina javne potpore varira od 5.000 do 1.000.000/3.000.000 eura u protuvrijednosti u kunama. Intenzitet potpore je 50% , no može doseći i 70% za ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici. Prihvatljivi korisnici potpore jesu:

  • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 8.000 EUR do 250.000 EUR SO/>250.000 EUR SO
  • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija

Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (ulaganja u proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru) – lipanj 2020.

Raspoloživa sredstva iznose 150.000.000,00 HRK, a visina javne potpore varira od 5.000 do 150.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama. Intenzitet potpore je 50% , no može doseći i 70% za ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici. Prihvatljivi korisnici potpore jesu:

  • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 6.000 EUR do 250.000 EUR SO
  • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija

Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada (isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino)) – kolovoz 2020.

Raspoloživa sredstva iznose 200.000.000,00 HRK, a visina javne potpore varira od 5.000 do 1.000.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama. Intenzitet potpore je 50% , no može doseći i 70% za ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici. Prihvatljivi korisnici potpore jesu:

  • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 6.000 EUR do 250.000 EUR SO/>250.000 EUR SO
  • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija