Najava javnih poziva u okviru Programa za financiranje projekata lokalne infrastrukture, ruralnoga razvoja te poticanja poduzetništva i obrta na područjima naseljenima pripadnicima nacionalnih manjina

U skladu s Programom Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020. i Operativnim programom za nacionalne manjine za razdoblje 2017.-2020. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta provode Program za financiranje projekata lokalne infrastrukture, ruralnoga razvoja te poticanja poduzetništva i obrta na područjima naseljenima pripadnicima nacionalnih manjina.

Za provedbu ovog Programa u 2019. godini osigurana su sredstva u iznosu od 30.000.000,00 kuna kojima će se financirati projekti lokalne infrastrukture, ruralnoga razvoja te poticanja poduzetništva i obrta na područjima gdje povijesno žive i pripadnici nacionalnih manjina, a koja su demografski, ekonomski ili socijalno oslabljena i značajno ispod prosjeka nacionalne razvijenosti.

Program će se provoditi na području jedinica lokalne samouprave koje su u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 147/14, 123/17 i 118/18) i Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine broj 132/17) stekle status potpomognutog područja te u kojima je udio  pripadnika nacionalnih manjina u stanovništvu veći od 5% prema Popisu stanovništva iz 2011. godine.

Objava javnih poziva za sufinanciranje projekata ovim Programom planirana je početkom rujna dok će više informacija o Programu biti dostupno na mrežnim stranicama nadležnih ministarstava.  

Izvor: mrrfeu