Javno savjetovanje za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Integrator“

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta pokrenulo je provođenje e-savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Integrator“

Datum objave: 26.7.2019.

FOND: Europski fond za regionalni razvoj

Referentni broj: KK.03.2.2.05

Prihvatljivi korisnici: MSP

Svrha poziva: Podržati suradnju MSP-ova kako bi stvaranjem novih inovativnih proizvoda i usluga uspostavili dobavljačk e odnos e sa poduzećima Integratorima i postali dio njihovog lanca vrijednosti.

Sažetak: Sufinanciranje proizvodnih/uslužnih/organizacijskih/marketinških inovacija konzorcija MSP-ova za uspostavljanje dugoročnih dobavljačkih odnosa/lanaca vrijednosti sa drugim poduzećima tzv. Integratorima. Za potrebe ovog Poziva konzorcij će se sastojati od minimalno 3 (tri) MSP-a.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Inovacija organizacije i /ili procesa članova konzorcija MSP-ova u svrhu stvaranja i komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga; Prilagodba proizvoda/usluge temeljem zahtjeva Integratora; Aktivnosti povezane s provedbom projekta

Minimalni / maksimalni iznos potpore: 5.000.000,00 – 38.000.000,00 kn

Intenzitet potpore: 50%

Ukupna sredstva: 100.000.000,00 kn

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Izvor: mingo

U e-savjetovanje možete se uključiti putem poveznice.