Javno savjetovanje o Programu potpora primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i stočarstva

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je 24. ožujka 2020. godine nacrt Programa potpora primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i stočarstva, na portalu e-savjetovanja. Javno savjetovanje o Programu je otvoreno do 26. ožujka 2020.  

Cilj Programa je održavanje postojeće razine i povećanje proizvodnje primarnih poljoprivrednih proizvoda u sektoru voća i povrća, cvijeća, sektoru sjemena, kao i proizvodnje biljnog reprodukcijskog materijala te u stočarskim podsektorima govedarstva, svinjogojstva, konjogojstva, ovčarstva, kozarstva i peradarstva zbog osiguravanja kontinuirane opskrbe stanovništva hranom i potpore primarnim proizvođačima uslijed usporavanja gospodarskih aktivnosti uzrokovanih pandemijom virusa COVID-19.

Potpore za biljnu proizvodnju

  • Mjera 1. Potpora za proizvodnju voća (alokacija: 12.000.000,00 HRK)
  • Mjera 2. Potpora za proizvodnju povrća (alokacija: 10.000.000,00 HRK)
  • Mjera 3. Potpora za proizvodnju cvijeća (alokacija: 1.000.000,00 HRK)
  • Mjera 4. Potpora za proizvodnju poljoprivrednog reprodukcijskog materijala (alokacija: 2.000.000,00 HRK)

Korisnici potpora za Mjeru 1., Mjeru 2. i Mjeru 3. su poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u Upisnik poljoprivrednika, pripadaju kategoriji mikropoduzeća i proizvode prihvatljive vrste voća i povrća. Korisnici potpora za Mjeru 4. Su poljoprivredna gospodarstva proizvođači poljoprivrednog reprodukcijskog materijala, upisani u Upisnik dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog reprodukcijskog materijala i ARKOD sustav te pripadaju u kategoriju mikro poduzeća.

Iznos potpore iz ovog Programa utvrđuje se razmjerno površinama pod kulturama voća i povrća, vrstama cvijeća evidentiranima u ARKOD sustav Agencije za plaćanja temeljem kojih je podnesen Jedinstveni zahtjev za 2019. godini. Iznos potpore za poljoprivredni reprodukcijski materijal utvrđuje se razmjerno površinama upisanima u ARKOD sustav Agencije za plaćanja temeljem kojih je podnesen Jedinstveni zahtjev za 2019. godini i podataka iz registra o Potvrdama Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu da je za sjemenski usjev izdano Uvjerenje o priznavanju usjeva sjemenskim ili Uvjerenje izdano po OECD shemi o sortnosti sjemena za promet na tržištu trećih zemalja. 

Potpore za stočarsku proizvodnju

  • Mjera 5. Potpora u sektoru govedarstva (alokacija: 13.000.000,00 HRK)
  • Mjera 6. Potpora u sektoru svinjogojstva (alokacija: 6.500.000,00 HRK)
  • Mjera 7. Potpora u sektoru konjogojstva (alokacija: 500.000,00 HRK)
  • Mjera 8. Potpora u sektoru ovčarstva i kozarstva (alokacija: 5.500.000,00 HRK)
  • Mjera 9. Potpora u sektoru peradarstva (alokacija: 2.000.000,00 HRK)

Korisnici potpore su fizičke i pravne osobe u kategoriji mikropoduzeća, upisane u Upisnik poljoprivrednika.

Ukupno je za ovaj Program stavljeno na raspolaganje 52.500.000,00 HRK, a radi se o sredstvima iz Državnog proračuna RH, koja će se dodjeljivati sukladno Pravilniku o de minimis potporama.

U javno savjetovanje se možete uključiti ovdje.