Javno savjetovanje o Programu dodjele potpore u djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja u 2022. godini

Ministarstvo poljoprivrede je na portalu e-savjetovanja objavilo nacrt Programa dodjele potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2022. godinu. Javno savjetovanje je otvoreno od 18. ožujka do 19. travnja 2022. godine.

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici (isključivo trgovačko društvo i obrt) koji su registrirani za obavljanje djelatnosti u područjima Prerade drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala (C16) i/ili Proizvodnje namještaja (C31), te koji:

 • imaju proizvodnju na teritoriju Republike Hrvatske, i to najmanje dvije poslovne godine na dan objave javnog natječaja na temelju ovoga Programa
 • preko 51 % ukupnog godišnjeg prihoda/ primitka u zadnje tri fiskalne godine ostvarili su proizvodnjom vlastitih proizvoda, a ne trgovinom repromaterijala i pružanjem usluge obrade pločastih materijala i ostalih drvnih materijala
 • prethodnu 2021. poslovnu godinu završili su s pozitivnim financijskim rezultatom
 • imaju najmanje dvije zaposlene osobe (vlasnik obrta prijavljen na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje u svojstvu obrtnika smatra se zaposlenom osobom u obrtu)
 • nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava
 • imaju podmirene sve obveze prema svojim zaposlenicima po bilo kojoj osnovi i
 • oni, njihovi vlasnici ni osobe ovlaštene za zastupanje nemaju izrečenu pravomoćnu osuđujuću presudu za jedno ili više kaznenih dijela.

Prihvatljive aktivnosti, troškovi i iznos potpore: U okviru ovoga Programa dodjeljivat će se potpore za provedbene mjere:

 1. ulaganje u proizvodnu tehnologiju i postrojenja

Prihvatljivi troškovi: Strojevi, postrojenja (kotao na biomasu, sušionica, parionica i slično) i za njih vezani uređaji i oprema te s njima povezani troškovi dopreme, montaže, puštanja u probni rad i edukacija, izvršeno isključivo od istog dobavljača.

Iznos potpore: 20.000,00 – 1.000.000,00 HRK

Ukupno raspoloživa sredstva: 16.500.000,00 HRK

 • ulaganje u proizvodno-poslovni objekt

Prihvatljivi troškovi: građevinski materijal, izgradnja/ adaptacija/ rekonstrukcija objekta

Iznos potpore: 50.000,00 – 1.000.000,00 HRK

Ukupno raspoloživa sredstva: 10.000.000,00 HRK

 • ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju

Prihvatljivi troškovi: softver/ aplikacija, nadogradnja postojećeg softvera/ aplikacije

Iznos potpore: 10.000,00 – 200.000,00 HRK

Ukupno raspoloživa sredstva: 1.500.000,00 HRK

 • sudjelovanje na sajmu ili izložbi

Prihvatljivi troškovi: najam izložbenog prostora , uređenje izložbenog prostora vanjskog pružatelja usluge, transport izložaka vanjskog pružatelja usluge i promidžbeni materijali vezani za nastup na tom sajmu ili izložbi

Iznos potpore: 20.000,00 – 350.000,00 HRK

Ukupno raspoloživa sredstva: 2.000.000,00 HRK

Na javni natječaj po ovome Programu podnositelj smije podnijeti samo jednu prijavu i to za samo jednu provedbenu mjeru.

Intenzitet potpore: 70%

Ukupna raspoloživa sredstva: 30.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede

U javno savjetovanje se možete uključiti klikom na poveznicu.