Javno savjetovanje o pozivu Priprema i provedba programa unaprjeđenja javne kulturne infrastrukture

Dana 17. listopada 2023. je otvoreno Javno savjetovanje o nacrtu Uputa za prijavitelje za poziv „Priprema i provedba programa unaprjeđenja javne kulturne infrastrukture“, a koje je otvoreno do 16. studenog 2023. Objava izvješća o provedenom savjetovanju se očekuje do 27. studenog 2023.

FOND: Europski fond za regionalni razvoj

Prihvatljivi korisnici:

a) Ustanove u kulturi osnovane najmanje 6 mjeseci prije objave poziva i to za obavljanje pretežno kulturnih djelatnosti a koje raspolažu kulturnom infrastrukturom koja je predmet prijave;

b) Jedinice lokalne i regionalne samouprave koje izravno obavljaju kulturnu djelatnost i raspolažu javnom kulturnom infrastrukturom koja je predmet prijave ili koje kulturnu djelatnost obavljaju putem ustanove u kulturi kojoj su osnivač ili jedan od osnivača, a koja raspolaže kulturnom infrastrukturom koja je predmet prijave.  

Svrha poziva: Povećanje pristupačnosti i sudjelovanja u kulturnom životu svih građana, osobito pripadnika ranjivih skupina i stvaranje preduvjeta za razvoj inovativnih usluga u kulturi.

Predmet Poziva: Ulaganja u unapređenje javne kulturne infrastrukture*.

*Pod javnom kulturom infrastrukturom podrazumijevaju se zgrade javne namjene (prema čl. 3., stavku 40. Zakona o gradnji) koje su namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti. Pod „namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti“ podrazumijevaju se zgrade koje se trenutno koriste za obavljanje kulturne djelatnosti te zgrade koje su trenutno (u trenutku predaje projektnog prijedloga) nekorištene, tj. u njima se ne obavljaju nikakve aktivnosti. Iako je definirano u navedenom članku Zakona o gradnji, napominjemo da se, u slučajevima u kojim se samo dio zgrade koristi za obavljanje kulturne djelatnosti, projektne aktivnosti trebaju odnositi na dio zgrade u kojem se obavlja kulturna djelatnost i uvjeti Poziva odnose se na taj dio zagrade. Ulaganja koja se odnose na ostatak zgrade (u kojem se ne obavljaju kulturne djelatnosti) moguća su u minimalnom obliku isključivo ukoliko se dokaže izrazita nužnost istih za funkcioniranje dijela zgrade u kojem se obavljaju kulturne djelatnosti (npr. nije prihvatljivo financiranje energetske obnove (cijele) zgrade koja u prizemlju ima kulturnu ustanovu (npr.) knjižnicu, a na preostala tri kata stambeno/poslovni prostor).

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

Prihvatljivi prijavitelj može na Poziv podnijeti najviše jednu prijavu ako je prijavitelj ustanova, a do najviše tri projektna prijedloga ako je prijavitelj JL(R)S.

Prihvatljive aktivnosti na ovom Pozivu su:

 1. Priprema studijske i projektno tehničke dokumentacije;
 2. Obnova i/ili opremanje zgrada javne kulturne infrastrukture;
 3. Upravljanje projektom i administracija;
 4. Promidžba i vidljivost projekta.

Neprihvatljive projektne aktivnosti su:

 1. aktivnosti koje se odnose građenje novih građevina (čl. 3. stavak 10. Zakona o gradnji)
 2. aktivnosti koje se odnose na uklanjanje postojećih građevina u cijelosti (čl. 3. stavak 10. Zakona o gradnji)
 3. aktivnosti koje se povezane sa održavanjem građevina sukladno čl. 3. stavku 21. Zakona o gradnji
 4. kupnja ili nabava motornih vozila
 5. zapošljavanje novih djelatnika (unutar Prijavitelja/Korisnika i/ili Partnera)
 6. aktivnosti koje se odnose na troškove nastale i plaćene izvan razdoblja prihvatljivosti troškova/izdataka
 7. aktivnosti koje se odnose troškove koji nisu predviđeni Ugovorom
 8. aktivnosti koje se odnose na kazne, financijske globe i troškove sudskog i izvansudskog spora.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: 200.000,00 EUR – 6.000.000,00 EUR

Intenzitet potpore:  85% prihvatljivih troškova za projekte koji nemaju za cilj ostvarivanje financijskog profita već pružanje javne usluge dostupne svim građanima

Ukupna sredstva: 70.000.000,00 EUR

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU

Izvor: esavjetovanja