Javni pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava na području Zagrebačke županije

Objavljeni su Javni pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava za gradove, općine i jedinice lokalne samouprave Zagrebačke županije.

Javni poziv za sufinanciranje izrade Strategija i provedbe projekata razvoja pametnih gradova na području Zagrebačke županije u 2019. godini
Prihvatljivi korisnici: Gradovi na području Zagrebačke županije
Datum završetka: 22. studeni 2019.

Javni poziv za prijavu Programa/Projekata za financiranje/ sufinanciranje izgradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u jedinicama lokalne samouprave na području Zagrebačke županije u 2019. godini

Prihvatljivi korisnici: Jedinice lokalne samouprave na području Zagrebačke županije
Datum završetka: 30. studeni 2019.

Javni poziv za dodjelu sredstava programima/ projektima za izgradnju i uređenje infrastrukture ruralnih prostora na području Zagrebačke županije za 2019. godinu

Prihvatljivi korisnici: Jedinice lokalne samouprave na području Zagrebačke županije
Datum završetka: 27. svibnja 2019.

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju i šumarstvu u Zagrebačkoj županiji u 2019. godini
Prihvatljivi korisnici: poduzetnici, fizičke i pravne osobe; proizvođačke grupe i organizacije
Datum završetka: 27. svibnja 2019.

Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje razvoja lovstva u Zagrebačkoj županiji u 2019. godini

Prihvatljivi korisnici: Lovoovlaštenik lovišta na području Zagrebačke županije; Poljoprivredno gospodarstvo, odnosno fizička ili pravna osoba; Lovački savez Zagrebačke županije
Datum završetka: 30. studeni 2019.

Javni poziv za prijavu programa/projekata za sufinanciranje poticanja razvoja poduzetničkih zona i poduzetničkih inkubatora u Zagrebačkoj županiji za 2019. godinu
Prihvatljivi korisnici: gradovi i općine Zagrebačke županije
Datum završetka: 30. studeni 2019.

Javni poziv za prijavu projekata za sufinanciranje poticanja razvoja javne turističke infrastrukture u Zagrebačkoj županiji za 2019. godinu

Prihvatljivi korisnici: gradovi i općine Zagrebačke županije
Datum završetka: 30. studeni 2019.