Indikativni plan objave natječaja iz PRR RH za 2020. godinu

Kroz indikativni plan natječaja za Program ruralnog razvoja u 2020. godini planirana je objava više od 20 natječaja, s ukupno više od 1,1 milijardu kuna raspoloživih sredstava:

1 Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja (kontinuirano)

2 Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima (kontinuirano)

19.3.1 „Priprema aktivnosti projekta suradnje“ (objavljen 14.01.2020).

5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“  (objavljen 12.02.2020).

4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ (Veljača 2020.)

4.2.2 „Korištenje obnovljivih izvora energije“ (Veljača 2020.)             

6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području“ (Veljača 2020.)

6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ (Ožujak 2020.)               

8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“ (Ožujak 2020.)             

8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ (Ožujak 2020.)

10.2. „Očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi“ (Ožujak 2020.)

16.1.2 „Operativne skupine“ (Ožujak 2020.)

17.1.1 „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“ (Ožujak 2020.)

3.1.1. „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje“ (Travanj 2020.)

4.3.3 „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ (Travanj 2020.)

4.4.1 „Neproizvodna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“ (Travanj 2020.)

16.1.1 „Potpora za osnivanje operativnih skupina“ (Travanj 2020.)

3.2.1. „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja“ (Svibanj 2020.)

9.1.1 „Uspostavljanje proizvođačkih grupa i organizacija“ (Svibanj 2020.)

16.4.1 „Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta“ (Svibanj 2020.)

4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – Biljna proizvodnja – krumpir (Lipanj 2020.)

5.2.1 „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ (Rujan 2020.)

4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – Prelazak sa kaveznog na alternativni način držanja u proizvodnji konzumnih jaja (Studeni 2020.)

Izvor: apprrr