Godišnji plan objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga OPULJP-a

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., objavilo je Godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga OPULJP-a s ciljem informiranja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja.

Prioritetna os 1 – Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage

 1. Pronađi me! (ožujak 2020.)
 2. Druga prilika za stjecanje kvalifikacija u visokom obrazovanju (lipanj 2020.)

Prioritetna os 2 – Socijalno uključivanje

 1. Umjetnost i kultura za djecu i mlade (veljača 2020.)
 2. Zaželi – faza 2 (veljača 2020.)
 3. Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije (veljača 2020.)
 4. Razvoj usluge osobne asistencije – faza 3 (ožujak 2020.)
 5. Čitanjem do uključivog društva                (travanj 2020.)
 6. Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 2 (srpanj 2020.)
 7. Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja – faza 2 (srpanj 2020.)
 8. Podrška programima usmjerenim mladima – faza 2 (kolovoz 2020.)
 9.  Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva – II. Poziv (rujan 2020.)

Prioritetna os 3 – Obrazovanje i cjeloživotno učenje

 1. Sufinanciranje troškova uključivanja djece  u socio-ekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske ustanove (travanj 2020.)
 2. Unapređenje kvalitete obrazovanja odraslih kroz razvoj i provedbu HKO-a  (listopad 2020.)

Prioritetna os 4 – Dobro upravljanje

 1. Mikroprojekti  – podrška aktivnostima lokalnih OCD-a (utemeljenih na radu u lokalnoj zajednici) za učinkovito rješavanje potreba lokalne zajednice (svibanj 2020.)
 2. Podrška lokalnim organizacijama civilnoga društva – znanjem za doprinos zajednici  (svibanj 2020.)
 3. Popularizacija STEM-a (lipanj 2020.)
 4. Izgradnja kapaciteta lokalnih OCD-a za ravnomjeran socio-ekonomski razvoj na otocima i slabije razvijenim područjima (listopad 2020.)
 5. “Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi – faza II” (studeni 2020.)

ITU

 1. “Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja  ITU 9iv2“ (travanj 2020.)
 2. Poticanje obrazovanja odraslih i cjeloživotno učenje ITU 10iii3 (rujan 2020.)
 3. Podizanje kvalitete ponude strukovnog obrazovanja i povezanosti s potrebama tržišta rada s ciljem bolje zapošljivosti učenika strukovnih škola i stjecanja praktičnih vještina na području 7 odabranih urbanih aglomeracija ITU 10iv1 (prosinac 2020.)

Izvor: esf