Godišnji plan objave poziva iz OP Učinkoviti ljudski potencijali

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. objavilo je Godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2021. godinu u okviru OPULJP-a.

Godišnji plan objave poziva sadrži indikativni popis poziva na dostavu projektnih prijedloga i rokova poznatih u trenutku izrade plana te je podložan izmjenama i dopunama:

  • Podrška programima usmjerenim mladima – faza 2

Prihvatljive aktivnosti: Poticanje aktivnog socijalnog uključivanja mladih i/ili podizanje razine informiranosti i/ili stvaranje uvjeta za zadovoljenje potreba mladih; jačanje kapaciteta stručnjaka za rad s mladima.

Prihvatljivi prijavitelji: Organizacije civilnog društva, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.     

Prihvatljivi partneri: organizacije civilnog društva, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, zaklade, vijeća nacionalnih manjina.

Raspoloživa sredstva: 27,750,000.00 HRK

Iznos potpore: 400.000,00 – 1.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 100%

Očekivani datum objave poziva: veljača 2021.

  • Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II.

Prihvatljive aktivnosti: Promicanje zanimanja u sektoru turizma i ugostiteljstva za osobe s invaliditetom kroz organizaciju različitih događanja, organiziranje i provedbu različitih manifestacija, sajmova poslova, radionica, dana otvorenih vrata i ostalih događanja, poticanje inovativnog pristupa u promicanju pristupa tržištu rada te zanimanja u sektoru turizma i ugostiteljstva za osobe s invaliditetom, stručna podrška i profesionalno usmjeravanje osoba s invaliditetom u turizmu i ugostiteljstvu te razvoj i/ili upotreba internetskih alata u svrhu profesionalnog usmjeravanja i savjetovanja u području turizma i ugostiteljstva, stručno usavršavanje predavača i mentora za rad s osobama s invaliditetom prema već postojećim programima, razvoj i provedba različitih novih programa usavršavanja predavača i mentora kroz projekt, formalno i/ili neformalno obrazovanje osoba s invaliditetom u sektoru turizma i ugostiteljstva sukladno Zakonu o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru putem razvoja standarda zanimanja i standarda kvalifikacija i razvoja novih obrazovnih programa te provedbe novorazvijenih formalnih i/ili neformalnih obrazovnih programa za osobe s invaliditetom za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva, kao i obrazovanja osoba s invaliditetom po dosad razvijenim i/ili unaprijeđenim formalnim i/ili neformalnim obrazovnim programima.

Prihvatljivi prijavitelji: ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih; strukovne udruge u turizmu i ugostiteljstvu.

Prihvatljivi partneri: strukovne udruge u turizmu i ugostiteljstvu; udruge koje imaju utvrđeno djelovanje vezano uz osobe s invaliditetom; ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih; poslodavci/gospodarski subjekti; regionalni ili područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje; ustanove koje imaju registriranu djelatnost pružanja usluga osobama s invaliditetom ili kojima je utvrđeno djelovanje vezano uz osobe s invaliditetom.

Raspoloživa sredstva: 27.655.000,00 HRK

Iznos potpore: 500.000 – 2.500.000 HRK          

Intenzitet potpore: 100%

Očekivani datum objave poziva: ožujak 2021.

  • Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV.

Prihvatljive aktivnosti: Pružanje potpore učenicima s teškoćama financiranjem troškova rada pomoćnika te komunikacijskih posrednika prema propisanim kriterijima Poziva.

Prihvatljivi prijavitelji: Osnivači osnovnih i srednjih škola (javnih i privatnih škola s pravom javnosti).

Prihvatljivi partneri: osnovne i srednje škole.

Raspoloživa sredstva: 250.000.000 HRK

Intenzitet potpore: 100%

Očekivani datum objave poziva: travanj 2021.

  • Poticanje obrazovanja odraslih i cjeloživotno učenje na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb

Prihvatljive aktivnosti: Aktivnosti pripreme i provedbe programa institucionalnog obrazovanja odraslih uz primjenu Kurikuluma za razvoj temeljnih digitalnih, matematičkih i čitalačkih vještina te aktivnosti vezane uz jačanje kapaciteta obrazovnog osoblja koje radi s pripadnicima ciljanih skupina

Prihvatljivi prijavitelji:

1. Ustanova za obrazovanje odraslih kojoj je osnivač JLS ili druga pravna  ili fizička osoba i registrirana za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih sa sjedištem na prostoru jedne od odabranih UA/UP za koju se podnosi projektni prijedlog;

2. Jedinica lokalne samouprave s područja odabrane UA/UP za koje se podnosi projektni prijedlog;

3. Javna ustanova  kojoj je osnivač jedinica lokalne samouprave (grad ili općina) registrirana za obavljanje djelatnosti u području obrazovanja sa sjedištem na prostoru jedne od odabranih UA/UP za koje se podnosi projektni prijedlog

Raspoloživa sredstva: 44.705.880,00 HRK

Iznos potpore:

  • UA Osijek / UP Pula / UP Slavonski Brod / UP Zadar 400.000,00-1.500.000,00 HRK;
  • UA Rijeka / UA Split 400.000,00 – 2.000.000,00 HRK;
  • UA Zagreb 400.000,00 -3.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 100%

Očekivani datum objave poziva: ožujak 2021.

Izvor: esf