COVID-19 zajam za obrtna sredstva

FOND: Europski fond za regionalni razvoj

Status: Zatvoren

Datum početka podnošenja zahtjeva: Zahtjevi se zaprimaju od 09.12.2020. isključivo putem sustava za on-line prijavu.

Rok za podnošenje zahtjeva: 31.12.2021.

Prihvatljivi korisnici: Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća koja imaju više od 50% privatnog vlasništva, nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 45 dana u posljednjih 6 mjeseci, nisu društvo u teškoćama,  imaju minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme, uredno podmiruju postojeća zaduženja te nemaju ranije odobren COVID-19 zajam za obrtna sredstva.

Svrha poziva: Cilj Financijskog instrumenta je osigurati dodatnu likvidnost mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva uz smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja. Program je usmjeren na mikro, mala i srednja poduzeća koja su aktivno poslovala najmanje 3 mjeseca u 2019. godini, a koja su:

– zatvorena Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenoga 2020. godine

– u 2020. godini ostvarila pad prihoda od 60 % i više u odnosu na 2019. godinu.

Sažetak: Financijski instrument „COVID-19 zajam za obrtna sredstva“ namijenjen je subjektima malog gospodarstva koji su pogođeni pandemijom korona virusa, a isti je u cijelosti financiran iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. U okviru ovog Financijskog instrumenta HAMAG-BICRO će mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva izravno odobravati zajmove za obrtna sredstva.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Zajmom je prihvatljivo financirati ulaganja u obrtna sredstva, uključujući PDV. Zajam nije namijenjen za refinanciranje postojećih kreditnih obveza/leasinga, te plaćanje obveza nastalih prije 2020. godine, kao ni refundaciju prethodno plaćenih obveza.

Iznos: do 380.000,00 kuna

Kamatna stopa: 0,25%

Rok korištenja: 6 mjeseci

Poček:  Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate najmanje 2 godine

Rok otplate: Do 5 godina uključujući poček

Način otplate: Prvog dana u mjesecu po isteku roka korištenja zajam prelazi u otplatu. Otplata zajma vrši se u jednakim kvartalnim ratama. Prva rata dospijeva tri mjeseca od prelaska zajma u otplatu.

Instrumenti osiguranja: Zadužnica korisnika zajma

Potpora: De minimis/državna potpora u skladu s Privremenim okvirom. Zajam ne može biti odobren prema uvjetima iz ovog Programa, ako zbroj potpore sadržane u zajmu i prethodno dodijeljenih potpora prelazi limit propisan Uredbom de minimis odnosno Privremenim okvirom.

Nadležno tijelo: Hamag bicro

Izvor: Hamag bicro

Dokumentacija