Vaučer za složena digitalna rješenja (VSD)

Datum objave: 1.6.2023.

FOND: Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Referentni broj: NPOO.C1.1.2.R3-I2.01

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 31.10.2023. od 11:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 30.11.2023. do 17:00

Prihvatljivi korisnici:

  • Mikro poduzetnici
  • Mali poduzetnici
  • Srednji poduzetnici

Svrha poziva: Svrha je ovog Poziva doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije ili unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti, što će u konačnici povećati konkurentnost i otpornost poduzeća korištenjem digitalnih tehnologija.

Sažetak: Ovim pozivom poticat će se ulaganja MSP-ova usmjerena na provedbu digitalizacije i digitalne transformacije poslovanja kroz osposobljavanje i usluge za poboljšanje digitalnih vještina (među ostalim onih povezanih s tehnologijama u oblaku), prilagodbu poslovnih modela digitalnoj transformaciji, digitalni marketing, kiberotpornost i primjenu složenih digitalnih rješenja.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

Aktivnosti koje se mogu financirati ovim vaučerom uključuju uslugu uvođenja složenih digitalnih rješenja kojima će se poduzeću omogućiti razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije, kao što su rješenja za industriju 4.0, razvoj mrežnih sustava i procesa, IoT (Interneta stvari), pametnih usluga, automatizacije, projekata koji uključuju Big data (velike podatke), simulacijske modele, virtualnu i proširenu stvarnost, integrirane sustave (npr.: BI i analitika, Integracija tržišta (drop-shipping) barem na jednom velikom tržištu, planiranje resursa poduzeća, digitalna rješenja za produktivnost i rješenja za upravljanje odnosima s klijentima, uključujući i ključne pokazatelje – KPI za svako isporučeno rješenje te edukaciju zaposlenika od strane pružatelja usluga u pogledu usvajanja naprednih digitalnih vještina povezano sa svrhom vaučera u minimalnom trajanju od

6 sati. Aktivnosti trebaju biti usklađene sa strategijom digitalne transformacije poduzeća, odnosno poslovnom strategijom poduzeća ukoliko poduzeće nema razvijenu strategiju digitalne transformacije.

Uvjeti:

– poduzeće mora imati najmanje 3 zaposlenih* na puno radno vrijeme (temeljem sati rada) kako bi ostvarilo pravo na ovaj vaučer

Minimalni / maksimalni iznos potpore: do 19.900,00 €

Intenzitet potpore:  60% prihvatljivih troškova

Ukupna sredstva: 1.924.480,00 €

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Izvor: fondovieu

Dokumentacija

Napomena: Postupak dodjele se provodi u modalitetu privremenog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava s više rokova za podnošenje projektnih prijedloga kako slijedi:

  • 1. rok od 01.06. do 07.07.2023. godine
  • 2. rok od 31.10. do 30.11.2023. godine
  • 3. rok od 01.03. do 23.03.2024. godine