Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije (VDT)

Datum objave: 1.6.2023.

FOND: Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Referentni broj: NPOO.C1.1.2.R3-I2.01

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 31.10.2023. od 11:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 30.11.2023. do 17:00

Prihvatljivi korisnici:

  • Mikro poduzetnici
  • Mali poduzetnici
  • Srednji poduzetnici

Svrha poziva: Svrha je ovog Poziva doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije ili unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti, što će u konačnici povećati konkurentnost i otpornost poduzeća korištenjem digitalnih tehnologija.

Sažetak: Ovim pozivom poticat će se ulaganja MSP-ova usmjerena na provedbu digitalizacije i digitalne transformacije poslovanja kroz osposobljavanje i usluge za poboljšanje digitalnih vještina (među ostalim onih povezanih s tehnologijama u oblaku), prilagodbu poslovnih modela digitalnoj transformaciji, digitalni marketing, kiberotpornost i primjenu složenih digitalnih rješenja .

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

Strategija digitalne transformacije poduzeća obuhvaća definiranje ostvarivih ciljeva digitalne transformacije i kreiranje mjera za ostvarenje zadanih ciljeva, uključujući analizu postojećeg stanja i okruženja, ispitivanje potencijala za optimizaciju poslovanja kroz digitalizaciju, optimizaciju procesa i organizacije, te druge mjere koje mogu pridonijeti prilagodbi organizacije poslovanju u digitalnom dobu, kao i metodologiju praćenja provedbe digitalne strategije (s ključnim pokazateljima – KPI). Strategija digitalne transformacije treba biti usklađena s poslovnom strategijom poduzeća (na koja se strateška usmjerenja i na koje se postojeće strateške ciljeve odnosi), odnosno s poslovnim planom i ciljevima, u slučaju da poduzeće nema razvijenu poslovnu strategiju. Aktivnost treba rezultirati jasnim akcijskim planom po kojem poduzeće može postupati kako bi nakon njegove provedbe moglo reći da se uspješno prilagodilo digitalnom dobu kroz uvođenje novih aplikacijskih rješenja, promjenu organizacijske kulture, optimizaciju procesa i druge načine.

Uvjeti:

– poduzeće mora imati najmanje 3 zaposlenih* na puno radno vrijeme (temeljem sati rada) kako bi ostvarilo pravo na ovaj vaučer.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: do 9.990,00 €

Intenzitet potpore:  60% prihvatljivih troškova

Ukupna sredstva: 1.194.500,00 €

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Izvor: fondovieu

Dokumentacija

Napomena: Postupak dodjele se provodi u modalitetu privremenog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava s više rokova za podnošenje projektnih prijedloga kako slijedi:

  • 1. rok od 01.06. do 07.07.2023. godine
  • 2. rok od 31.10. do 30.11.2023. godine
  • 3. rok od 01.03. do 23.03.2024. godine