Javni poziv „Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport“

Datum objave: 08.06.2018.

FOND: Europski socijalni fond

Referentni broj: UP.02.1.1.08.

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 08.06.2018.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.12.2019.

Prihvatljivi korisnici: Organizacija civilnog društva upisana u registar udruga i registar športske djelatnosti; ustanova upisana u registar športske djelatnosti; osnovna škola prema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja; srednja škola prema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja, sveučilište, fakultet, umjetnička akademija, veleučilište ili visoka škola prema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja; ustanova socijalne skrbi: dom socijalne skrbi i centar za pružanje usluga u zajednici.

Svrha poziva: Svrha poziva je povećati uključenost djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti i/ili osoba s invaliditetom u zajednicu kroz šport, odnosno povećati dostupnost besplatnih športskih sadržaja s ciljem uključivanja djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te poboljšati pristup i sudjelovanje u športskim sadržajima za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju s ciljem povećanja socijalne uključenosti.

Sažetak: Otvorenim trajnim Pozivom ukupne vrijednosti 100.000.000,00 kn pružit će se potpora aktivnostima unapređenja kvalitete života osoba s invaliditetom kroz poboljšanje pristupa i sudjelovanje u športskim sadržajima te aktivnostima povećanja dostupnosti besplatnih športskih sadržaja za djecu i mlade u riziku od socijalne isključenosti. Poziv je obustavljen do 31. kolovoza 2019.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

Komponenta 1: organiziranje slobodnog vremena djece i mladih kroz razvoj i provođenje športskih aktivnosti s ciljem uključivanja djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti (obvezna aktivnost), osiguravanje odgovarajuće opreme za sudionike športskih i rekreativnih aktivnosti projekta, aktivnosti interdisciplinarne suradnje, jačanje kapaciteta trenera, športskih instruktora i voditelja aktivnosti;

Komponenta 2: aktivnosti unapređenja i proširenja športskih i rekreativnih aktivnosti za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju (obvezna aktivnost), aktivnosti integriranja osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u redovite programe športskih i rekreativnih aktivnosti (obvezna aktivnost), manji infrastrukturni zahvati za osiguranje pristupačnosti športskim građevinama osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju (obvezna aktivnost), izrada plana i programa športskih i rekreativnih aktivnosti za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju, osiguravanje odgovarajuće opreme kojom se doprinosi proširenju športskih i rekreativnih aktivnosti za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju, jačanje kapaciteta trenera, športskih instruktora i voditelja (stjecanje specifičnih znanja i vještina za rad s djecom s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom, osiguravanje potrebne asistencije za sudjelovanje u športskim aktivnostima (uključujući i dolazak na aktivnosti), aktivnosti interdisciplinarne suradnje.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: minimalan iznos potpore za komponentu 1 je 150.000,00 HRK, a najviši iznos je 1.000.000,00 HRK. Najniži iznos potpore za komponentu 2 je 400.000,00 HRK, a najviši 1.500.000,00 HRK.

Intenzitet potpore:  100% ukupnih prihvatljivih troškova

Ukupna sredstva: 100.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Izvor: esf

Dokumentacija: Upute za prijavitelje

Ostala dokumentacija: link