Program potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području SDŽ za 2020. g.

Datum objave: 12.8.2020

FOND: Drugi izvori financiranja – Splitsko – dalmatinska županija

Referentni broj: nema

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 12.8.2020.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 11.09.2020.

Prihvatljivi korisnici: trgovačka društva, jednostavna trgovačka društva, specijalističke ordinacije, ovlašteni uredi  i obrtnici, sukladno sljedećim mjerama:

Mjera 1. Poduzetnici početnici: pravna i fizička osoba koja se bavi gospodarskom djelatnošću, koja posluje najviše  dvije godine do trenutka predaje zahtjeva na Javni poziv, čiji većinski vlasnik nije vlasnik ili suvlasnik drugog registriranog subjekta i nad kojim se ne provodi stečajni postupak, predstečajna nagodba ili likvidacija.

Mjera 2: Žene poduzetnice:

a) fizička i pravna osoba u većinskom vlasništvu žene, koja se bavi gospodarskom djelatnošću koja posluje najviše dvije godine do trenutka predaje zahtjeva na Javni poziv, čiji većinski vlasnik nije vlasnik ili suvlasnik drugog registriranog subjekta i nad kojim se ne provodi stečajni postupak, predstečajna nagodba ili likvidacija.

b) fizička osoba i pravna osoba u većinskom vlasništvu žene, koja se bavi gospodarskom djelatnošću, koja posluje više od dvije godine do trenutka predaje zahtjeva na Javni poziv, a koja se natječe za potporu za trošak čuvanja djece, troškove vrtića, troškove odgajatelja, za treće i svako naredno dijete i čiji većinski vlasnik nije vlasnik ili suvlasnik drugog registriranog subjekta i nad kojom se ne provodi stečajni postupak, predstečajna nagodba ili likvidacija.

Mjera 3. Očuvanje tradicijskih djelatnosti: pravna i fizička osoba sa sjedištem i djelatnošću na području Splitsko dalmatinske županije izuzev područja grada Splita neovisno o broju godina poslovanja, koja se bavi tradicijskom djelatnošću i čiji većinski vlasnik nije vlasnik ili suvlasnik drugog registriranog subjekta i nad kojim se ne provodi stečajni postupak, predstečajna nagodba ili likvidacija.

Mjera 4: Potpora poduzetnicima početnicima čije je poslovanje otežano pandemijom COVID-19: pravna i fizička osoba koja se bavi gospodarskom djelatnošću i koja je registrirana za obavljanje gospodarske djelatnosti od 01.03.2020. do trenutka predaje zahtjeva na Javni poziv, čiji većinski vlasnik nije vlasnik ili suvlasnik drugog registriranog subjekta i nad kojim se ne provodi stečajni postupak, predstečajna nagodba ili likvidacija.

Svrha poziva: poticanje osnivanja i razvoja gospodarskih subjekata u većinskom vlasništvu podnositelja i razvoj tradicijskih djelatnosti.

Sažetak: Splitsko – dalmatinska županija je 12. kolovoza 2020. objavila Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području Splitsko dalmatinske županije za 2020. godinu s rokom podnošenja 11. rujna 2020.

Uvjeti dodjele potpore:

 1. Potpore se odobravaju i dodjeljuju sukladno važećim propisima o državnoj potpori i može se odobriti samo onim Korisnicima koji već nisu iskoristili najveći dopušteni iznos  državne potpore za iste opravdane troškove, odnosno dopušteni iznos državne potpore male vrijednosti.
 2. Korisnik potpore po ovom Programu potporu može dobiti najviše jednom, a drugi put pod uvjetom da je korisnik potpore povećao broj zaposlenika, a na način da je novi zaposlenik zasnovao radni odnos najmanje 90 dana prije podnošenja zahtjeva za potporu na objavljeni Javni poziv. Iznimno, navedeno se ne odnosi na Korisnike žene poduzetnice s više od dvije godine poslovanja, a koje imaju troje i više djece.
 3. Podnositelj zahtjeva za potporu mora imati registriranu prihvatljivu djelatnost sukladno Pravilnikom utvrđenom popisu prihvatljivih djelatnosti i zahtjev za potporu se mora odnositi na glavnu prihvatljivu djelatnost.
 4. Podnositelj zahtjeva za potporu mora imati sjedište i obavljati djelatnost na području Županije.
 5. Podnositelj zahtjeva za potporu mora imati najmanje jednog zaposlenog na puno radno vrijeme. Vlasnik obrta se smatra zaposlenikom svog obrta ukoliko nema zasnovan radni odnos kod druge pravne ili fizičke osobe. 
 6. Ulaganje za koje se traži potpora mora biti ostvareno u tekućoj godini.
 7. Podnositelj zahtjeva za potporu mora imati podmirene financijske obveze prema Državnom i Županijskom proračunu.
 8. Podnositelj zahtjeva za potporu se može prijaviti samo na jednu mjeru unutar objavljenog Javnog poziva.
 9. Mjera 1. nije namijenjena ženama poduzetnicama početnicima 

Prihvatljivi troškovi:

 • Nabava alata, strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata te računalnih programa namijenjenih isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti,
 • Nabava vozila za gospodarske svrhe,
 • Ulaganja u razvoj novih proizvoda/usluge (potpuno novi proizvod/usluga, linija novih proizvoda/usluga, nadopuna linije, uvođenje proizvoda/usluga na tržište, proizvod/usluga s manjim promjenama, ali usmjeren na potpuno novi ciljni segment tržišta, proizvod/usluga proizveden/pružen uz smanjene troškove) uključujući troškove vanjskih usluga u razvoju novog proizvoda/usluge ,
 • Ulaganja u poboljšanja i prilagodbu poslovnog prostora obavljanju poslovne djelatnosti, unutarnjeg uređenja poslovnih prostora/radionice u skladu sa suvremenim trendovima i/ili radi uvođenja novih načina rada s kupcima/korisnicima-uključuje samo grube i završne radove,
 • Ulaganja u upravljanje i zaštitu intelektualnog i industrijskog vlasništva,
 • Priprema, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom i normi te troškovi stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, Tradicijskog obrta i Hrvatski otočni proizvod,
 • Ulaganja u marketinške aktivnosti (oblikovanje proizvoda/usluge (dizajn), izrada web stranice i izrada promidžbenog materijala),
 • Poduzetnička izobrazba i stručno osposobljavanje vezano za djelatnost prijavitelja,
 • Čuvanje djece, troškovi vrtića, troškova odgajatelja za djecu predškolske dobi, u 100% iznosu  opravdanih troškova,  a najviše do 6.000,00 kuna po djetetu, na godišnjoj razini, odnosno za žene poduzetnice s više od dvije godine poslovanja za treće i svako naredno dijete u 100% iznosu  opravdanih troškova,  a najviše do 6.000,00 kuna po djetetu, na godišnjoj razini,
 • Usluge konzultanata do 2.000,00 kuna, na godišnjoj razini,
 • Troškovi knjigovodstvenih usluga (prihvatljivo samo za mjeru 4.),
 • Troškovi bruto plaća (prihvatljivo samo za mjeru 4.).

Minimalni / maksimalni iznos potpore: maksimalno 20.000,00 HRK – 50.000,00 HRK ovisno o mjeri

Intenzitet potpore:  50% – 100% ovisno o mjeri

Ukupna sredstva: nije primjenjivo

Nadležno tijelo: Splitsko – dalmatinska županija

Izvor:  dalmacija.hr

Dokumentacija:  https://www.dalmacija.hr/natjecaji/artmid/1769/articleid/27916/javni-poziv-za-podnosenje-zahtjeva-za-potpore-iz-programa-potpore-osnivanju-i-razvoju-malog-gospodarstva-na-podrucju-sdz-za-2020-g

O