Program podrške brdsko-planinskim područjima

Datum objave: 18.1.2022.

FOND: Državni proračun

Referentni broj: nema

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 20.1.2022.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 21.2.2022. do 16:00

Prihvatljivi korisnici:

  • jedinice lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskog područja i
  • jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko se projekt provodi na prihvatljivom području tj. na području jedinica lokalne samouprave koje su u skladu s Odlukom stekle status brdsko-planinskog područja.

Svrha poziva: Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne razine i predstavlja podršku u  unaprjeđenju društvene, komunalne, socijalne i javne infrastrukture te pripremi infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak te sanaciju šteta na infrastrukturnim građevinama nastalih uslijed vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinsko područje.

Sažetak: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u okviru svoje nadležnosti nastavlja provoditi Program podrške brdsko-planinskim područjima koji ima za cilj pridonijeti održivom razvoju brdsko-planinskih područja u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture i otklanjanja posljedica nastalih usred vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinska područja.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, modernizaciju, obnovu i adaptaciju prihvatljivih građevina. Prihvatljive su građevine javne namjene koje su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici i čija će provedba pridonijeti povećanju standarda društvenih, komunalnih i socijalnih usluga u lokalnoj zajednici, gospodarskom oporavku te jačanju konkurentnosti i ostvarenja vlastitih razvojnih potencijala brdsko-planinskih područja. Provedbeno razdoblje prema Programu je razdoblje od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2023. godine. Provedbu aktivnosti na projektu Korisnik treba započeti u 2022. godini.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Jedan podnositelj zahtjeva može podnijeti jedan zahtjev za financiranje. U postupku odabira, temeljem kriterija i u skladu s raspoloživim sredstvima, jednom Korisniku može se odobriti iznos financiranja najviše do 1.000.000,00 kuna s PDV-om. Neće se financirati projekt čija je vrijednost manja od 100.000,00 kuna s PDV-om.

Ukupna sredstva: 25.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU

Izvor: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU

Dokumentacija