Program održivog razvoja lokalne zajednice

Datum objave: 20.1.2022.

FOND: Državni proračun

Referentni broj: nema

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 25.1.2022.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 25.2.2022.

Prihvatljivi korisnici:

  • jedinice lokalne samouprave sa statusom potpomognutog područja (osim s područja Sisačko-moslavačke županije) te
  • jedinice područne (regionalne) samouprave (osim Sisačko-moslavačke županije)

Svrha poziva: Cilj poziva je svrhovito korištenje sredstava ulaganjem u društvenu, javnu, komunalnu, socijalnu i gospodarsku infrastrukturu.

Sažetak: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice nastavlja poticati razvoj područja koja su u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, stekla status potpomognutog područja, na svrhovito korištenje sredstava ulaganjem u društvenu, javnu, komunalnu, socijalnu i gospodarsku infrastrukturu.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju prihvatljivih građevina. Prihvatljive su građevine iz područja ulaganja u unaprjeđenje:

  • društvene,
  • komunalne,
  • socijalne i
  • javne infrastrukture te pripremi infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak.

Provedbeno razdoblje projekta prema Programu je razdoblje od 1. siječnja 2022. godine do 31. prosinca 2023. godine.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: U postupku odabira, temeljem kriterija i u skladu s raspoloživim sredstvima, jednom Korisniku može se odobriti iznos financiranja najviše do 600.000,00 kuna uključujući PDV. Neće se financirati projekt čija je vrijednost manja od 100.000,00 kuna s PDV-om.

Ukupna sredstva: 60.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU

Izvor: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU

Dokumentacija