Poziv za predlaganje programa koji omogućuju pristup i dostupnost kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom u RH u 2020.

Datum objave: 4.3.2020.

FOND: Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Referentni broj: nema

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 4.3.2020.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 4.4.2020.

Prihvatljivi korisnici: organizacije civilnog društva (umjetničke organizacije, zaklade i udruge koje djeluju u području kulture i umjetnosti i socijalne djelatnosti) koje imaju sjedište i obavljaju djelatnosti na području Republike Hrvatske.

Svrha poziva: Opći cilj Poziva je omogućavanje pristupa i dostupnosti kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom te za djecu i mlade s teškoćama u razvoju.

Sažetak: Financiraju se programi visoke kvalitete i profesionalnih standarda koji osiguravaju ravnopravno uživanje u kulturi osobama s invaliditetom i djeci i mladima s teškoćama u razvoju, dostupnost i pristup kulturnim sadržajima, programima vizualnih umjetnosti, audiovizualnih djelatnosti, izvedbenih umjetnosti, knjige i književnosti i kulturne baštine.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Prihvatljive su programske aktivnosti kojima je cilj osiguranje prilagodbe umjetničkog i/ili kulturnog sadržaja za osobe s jednom ili više vrsta invaliditeta i djecu i mlade s jednom ili više teškoća u razvoju, vidljivost prilagođenih i/ili dostupnih programa za osobe s invaliditetom i djecu i mlade s teškoćama u razvoju, promicanje i jačanje vidljivosti vrijednosti ravnopravnog pristupa i dostupnosti kulture.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: 20.000,00 – 200.000,00 HRK

Intenzitet potpore:  NP

Ukupna sredstva: 2.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture

Izvor: Ministarstvo kulture

Dokumentacija: Upute za prijavitelje

Ostala dokumentacija: link