Poziv za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2021./2022.

FOND: Državni proračun RH

Referentni broj: 533-06-21-0001

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 15.7.2021.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 10.9.2021.

Prihvatljivi korisnici:

 • osnovne škole,
 • srednje škole,
 • učenički domovi.

Svrha poziva: Svrha poziva je financijski poduprijeti provedbu projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2021./2022. radi zadovoljavanja različitih potreba učenika, a u skladu s njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima te poticanje razvoja dodatnih specifičnih oblika potpore učenicima.

Sažetak: Na ovaj poziv prihvatljivi korisnici  mogu prijaviti projekte u sklopu izvannastavnih aktivnosti s ciljem razvoja učeničkih kompetencija, vještina, kreativnosti, samopouzdanja, asertivnosti i dr., i to uz:

 • izradu multidisciplinarnih programa rada za učenike
 • osmišljavanje i implementaciju novih metoda i oblika rada s učenicima
 • osmišljavanje i provedbu istraživačkih projekata i projektnih zadataka
 • osiguranje e-učenja i korištenja tehnologije koji omogućavaju pristup izvorima specifičnog znanja za učenike
 • suradnju odgojno-obrazovnih ustanova sa znanstvenim institucijama, istraživačkim centrima, javnim ustanovama i drugim pravnim i fizičkim subjektima koji ispunjavaju uvjete za rad s učenicima
 • unaprjeđenje mentorskoga rada učitelja, nastavnika i stručnih suradnika s učenicima.

Prihvatljive aktivnosti / troškovi:

 • materijalni troškovi za provedbu izvannastavnih aktivnosti
 • edukacija učitelja/nastavnika/stručnih suradnika škole/učeničkog doma
 • ostali troškove povezane s provedbom izvannastavnih aktivnosti (honorari i dnevnice nisu prihvatljivi dio troškova).

Prihvatljiva područja za provedbu projekta: Odgojno-obrazovni sektor

Iznos potpore po projektu: max. 20.000,00 HRK

Nadležno tijelo:  Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Izvor: mzo