Poziv za dostavu ponude za oblikovanje slikovnica u okviru programa „Rođeni za čitanje“

Datum objave: 14.10.2019.

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 14.10.2019.

Rok za dostavu ponude: 15.1.2020. do 12:00 sati.

Javni naručitelj: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Ponuditelj:  Svi zainteresirani gospodarski subjekti:  fizičke i pravne osobe

Sažetak: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske je pokrenuo postupak jednostavne nabave usluge oblikovanja slikovnica u okviru programa Rođeni za čitanje.

Opis predmeta nabave: U okviru provedbe Nacionalne strategije poticanja čitanja Ministarstvo kulture u suradnji s Ministarstvom zdravstva planira provedbu programa Rođeni za čitanje na nacionalnoj razini. Programom se predviđa osmišljavanje četiriju slikovnica za svako dijete od rođenja do predškolske dobi. Program će na nacionalnoj razini promicati čitanje od najranije dobi i baviti se predškolskom djecom kao čitateljima.

Svrha:  Poučiti roditelje o važnosti čitanja naglas djeci od rođenja s namjerom da djeci čitanje prije svega postane užitak. Učestala druženja između velikih i malih koji dijele iskustvo i radost zajedničkog čitanja pomažu djeci shvatiti da su upravo knjige izvor užitka, a istovremeno im se na zabavan način i bez opterećenja pomaže u svladavanju vještine čitanja koja će olakšati sva druga učenja kroz život i učiniti ih uspješnijima.

Tehničke specifikacije predmata nabave:

 Predmet nabave podijeljen je u 4 grupe:

 1. Dob od 6 mjeseci do 1,5 godine
  • preporuka je da slikovnica sadrži fotografije lica beba svih rasa/boja kože koja izražavaju različite emocije i raspoloženja
 2. Dob od 1,5 do 3 godine
  • slikovnica može opisivati osnovne radnje koje dijete tijekom dana obavlja te odnose u obitelji i zajednici, igračke, strahove
  • slikovnica mora imati malo teksta, a ilustracija mora dominirati
 3. Dob od 3 do 5 godina
  • tema mogu biti sličnosti i razlike, različitost, tolerancija, zdrava prehrana, svakodnevni život djece i slično
  • poželjno je da slikovnica na kraju ima i nekoliko zadataka primjerenih dobi djeteta kojem je namijenjena koji se odnose na sadržaj slikovnice
 4. Dob od 5 do 7 godina (predškola)
  • sadržaji bi trebali biti vezani uz razvoj logičkog mišljenja
  • teme mogu biti vezane uz očuvanje okoliša, prirode i životinja, kućne ljubimce, važnost bavljenja sportom, obavljanje kućanskih poslova i slično
  • poželjno je da slikovnica na kraju ima i nekoliko zadataka primjerenih dobi djeteta kojoj je namijenjena koji se odnose na sadržaj slikovnice.

Procijenjena vrijednost nabave: 45.000,00 kn bez PDV-a po svakoj grupi predmeta nabave.

Kriterij za odabir ponude: Ekonomski najpovoljnija ponuda na temelju kriterija kvalitete rada i cijene.

Povjerenstvo za odabir ponude: Ocjenjivački sud bit će sastavljen od predstavnika Ministarstva zdravstva, Ministarstva kulture, predstavnika stručnih tijela nadležnih za skrb o djeci te predstavnika zajednice književnika i vizualnih umjetnika.  

Izvor: min-kulture.hr

Dokumentacija: Upute za prijavitelje

Ostala dokumentacija: link