Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.”

Datum objave: 21.05.2019.

FOND: Europski socijalni fond

Referentni broj: UP.02.3.1.03

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 21.05.2019.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.12.2020.

Prihvatljivi korisnici:

Za skupinu 1:  Postojeća društvena poduzeća/društveni poduzetnici koja ispunjavaju uvjete iz definicije poduzeća iz Uredbe br. 651/2014 te ispunjavaju 3 kriterija utvrđena Strategijom razvoja društvenog poduzetništva u RH 2015. – 2020. (kriteriji 2, 4 i 6 Strategije).

Za skupinu 2: Postojeći pravni subjekti koji svoje poslovanje žele transferirati na društveno poduzetništvo ili novoosnovani pravni subjekti koji žele započeti poslovanje prema društveno poduzetničkim načelima, odnosno provedbom projekta planiraju obavljati gospodarsku djelatnost i postati društveni poduzetnici prema kriteriju br. 2 utvrđenim Strategijom.

VAŽNO: Dana 27. studenog 2020. objavljena je obavijest o produljenju obustave Poziva do 31. prosinca 2020. godine. Više na poveznici…

VAŽNO: Dana 2. studenog 2020. je objavljena obavijest o produljenju obustave Poziva za obje skupine Prijavitelja do 1.12.2020. do 10:00 sati. Više na poveznici…

VAŽNO: Dana 30. rujna 2020. objavljeno je produljenje obustave Poziva za obje skupine Prijavitelja do 2. studenog 2020. do 10:00 sati. Više na poveznici…

VAŽNO: Dana 31. kolovoza 2020. objavljeno je produljenje obustave Poziva za obje skupine prijavitelja, do 1. listopada 2020. Više na poveznici…

VAŽNO: Dana 24. srpnja 2020. objavljena je ponovno obustava Poziva za obje skupine prijavitelja. Obustava je na snazi do 1. rujna 2020. godine do 10:00 sati. Više na poveznici…

VAŽNO: Dana 20. srpnja 2020. objavljena je obavijest o isteku obustave Poziva za obje skupine Prijavitelja. Projektni prijedlozi će se ponovno zaprimati od 21. srpnja od 00:00 sati. Više na poveznici…

VAŽNO: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava je dana 29.6.2020. objavilo obavijest o produljenju obustave poziva za obje skupine prijavitelja do 20.7.2020., uključujući cijeli taj dan. Više na poveznici…

VAŽNO: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava je dana 9. lipnja 2020. objavilo obavijest o produljenju obustave poziva za obje skupine Prijavitelja do 30. lipnja 2020., uključujući cijeli taj dan. Više na poveznici…

VAŽNO: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava je dana 8. svibnja 2020. objavilo obavijest o produljenju obustave poziva za obje skupine Prijavitelja do 9. lipnja 2020., uključujući cijeli taj dan. Više na poveznici…

VAŽNO: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, dana 15. travnja 2020. godine, objavilo je obavijest o produženju obustave Poziva zbog iznimno velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga te činjenice kako do trenutka predmetne obavijesti za sve projektne prijedloge postupak dodjele nije u potpunosti okončan. Obustava se produžuje do 10. svibnja 2020. godine, uključujući cijeli taj dan. Više na poveznici…

Svrha poziva: Ojačati kapacitete postojećih i novih društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika.

VAŽNO: Dana 16.3.2020. objavljena je Obavijest o obustavi poziva za obje Skupine. Više na poveznici…

VAŽNO: Dana 30. siječnja 2020. produžena je obustava Poziva za skupinu II Prijavitelja, do 31. ožujka 2020., uključujući cijeli taj dan.

VAŽNO: Dana 10. prosinca 2019. ponovno je obustavljen poziv za II Skupinu Prijavitelja. Obustava traje do 31.01.2020. godine uključujući cijeli taj dan. Više na poveznici…

VAŽNO: Dana 29. studenog 2019. istekla je obustava Poziva za skupinu II, te je od 17:00 istog dana ponovno moguće zaprimanje projektnih prijedloga. Više na poveznici…

VAŽNO: Dana 1. kolovoza 2019. Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je obustavu poziva do 30. rujna 2019., a potom obustavu produljilo do 29. studenog 2019., budući da zaprimljeni projektni prijedlozi iznosima dosežu 120% ukupno raspoloživih sredstava predmetnog Poziva za Skupinu 2. Obavijest o obustavi dostupna je ovdje.

Sažetak: PDP-om ”Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.”  financirat će se aktivnosti kojima je cilj rast postojećih društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika u vidu jačanja njihovih kapaciteta, održivosti, konkurentnosti s posebnim naglaskom na poticanje zapošljavanja. Osim već postojećih društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava namjerava podupirati razvoj društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj pružajući financijsku podršku razvoju poslovanja i jačanju kapaciteta i subjektima koji se odluče napraviti iskorak i kroz projekt započnu svoje poslovanje u skladu s društveno-poduzetničkim načelima.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: 1. Upravljanje projektom i administracija; 2. Priprema društveno-poduzetničkih aktivnosti; 3. Jačanje kapaciteta novih i postojećih pravnih subjekata i zaposlenika, te nezaposlenih članova Prijavitelja za provedbu društveno-poduzetničkih aktivnosti; 4. Provedba društveno-poduzetničkih aktivnosti; 5. Aktivnosti širenja koncepta društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj; 6. Promidžba i vidljivost.

Minimalni / maksimalni iznos potpore:

Za skupinu 1: od 500.000,00 HRK do 2.000.000,00 HRK

Za skupinu 2: od 400.000,00 HRK do 1.200.000,00 HRK

Intenzitet potpore:  Za skupinu 1. Prijavitelj mora osigurati do 50% prihvatljivih troškova projekta iz vlastitih izvora, a u skupini 2., intenzitet potpore je do 100% ukupnih prihvatljivih troškova.

Ukupna sredstva: 100.010.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Izvor: esf

Dokumentacija: Upute za prijavitelje

Ostala dokumentacija: link