Poziv na dostavu projektnih prijedloga Interreg VI-A IPA Program Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2021.-2027.

Datum objave: 4.4.2023.

FOND: Europski fond za regionalni razvoj

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 4.4.2023.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 30.6.2023. do 13:00 sati

Prihvatljivi korisnici:

  1. Nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela ili udruženja takvih tijela;
  2. Javnopravna tijela ili udruženja takvih tijela
  3. Međunarodne organizacije koje djeluju prema nacionalnom pravu države sudionice Programa IPA Adrion
  4. Europske grupacije za teritorijalnu suradnju
  5. Asimilirane partnere (odnosi se na specifične partnere iz Republike Italije)
  6. Privatne organizacije, uključujući privatne tvrtke, koje imaju pravnu osobnost;

Projektni konzorcij se mora sastojati od najmanje 6 partnera (pravnih osoba) iz 6 različitih zemalja programskog područja. Od toga tri partnera moraju biti iz EU dijela programskog područja, a tri iz IPA dijela programskog područja. Preporuka Programa je da projekti imaju maksimalno 12 partnera.

Vodeći partner može biti iz EU ili IPA dijela Programskog područja, a privatne organizacije ne mogu imati ulogu Vodećeg partnera.

Svrha poziva: Program pruža podršku suradnji država jadransko-jonske regije te u teritorijalnom smislu obuhvaća ukupno deset država. Osim Hrvatske, u Programu sudjeluju još 3 države članice Europske unije: Slovenija, Italija i Grčka te 6 država nečlanica EU: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, San Marino, Sjeverna Makedonija te Srbija.

Sažetak: Kroz program IPA Adrion financirati će se projekti u području inovacija, pametne specijalizacije, kružne ekonomije, klimatskih promjena, bioraznolikosti, održive mobilnosti, kao i boljeg upravljanja suradnjom. Program će se, kao i do sada, nadovezivati na provedbu makroregionalne strategije EU za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR) i biti će usklađen s njezinim prioritetima.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

U prvom pozivu omogućene su prijave u sklopu sva 3 tematska prioriteta Programa i većine specifičnih ciljeva:

Prioritetna os 1 – Suradnjom za pametniju Jadransko-jonsku regiju

Prioritetna os 2 – Suradnjom za zeleniju Jadransko-jonsku regiju

Prioritetna os 3 – Suradnjom za ugljično neutralniju i povezaniju Jadransko-jonsku regiju,

odnosno unutar sljedećih segmenata: održivo gospodarstvo, digitalne tehnologije, s3, prevencija rizika klimatskih promjena, morski otpad, javni prijevoz, održivo ribarstvo, zelena i plava infrastruktura i sl.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: do 1.500.000,00 EUR

Intenzitet potpore:  85%

Ukupna sredstva: 65,7 mil EUR

Nadležno tijelo: Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje

Izvor: adrioninterregeu

Dokumentacija