Potpora za Europske projekte suradnje 2020

Datum objave: 2.10.2019.

FOND: Program Kreativna Europa

Referentni broj: Nema

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 2.10.2019.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 27.11.2019.

Prihvatljivi korisnici: pravne osobe i tijela nacionalne, regionalne i lokalne vlasti čija osnovna djelatnost pripada djelokrugu kulture.

Svrha poziva: Podizanje kapaciteta europskog kulturnog i kreativnog sektora za transnacionalno i međunarodno djelovanje; poticanje transnacionalne mobilnosti djela i aktera kulturnog i kreativnog sektora; doprinos razvoju publike i poboljšanje pristupa djelima kulturnog i kreativnog sektora unutar Europske Unije i šire, s posebnim fokusom na djecu, mlade, ljude s poteškoćama u razvoju i podzastupljene skupine; doprinos inovaciji i kreativnosti u području kulture, osobito testiranjem novih poslovnih modela i poticanjem na suradnju s drugim sektorima.

Sažetak: Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA) raspisala je Poziv na dostavu prijedloga kojima će se putem Programa Kreativna Europa podržati Europski projekti suradnje s početkom provedbe u 2020. godini. U programu Kreativna Europa – potprogramu Kultura sudjeluju države članice EU, a pod posebnim uvjetima mogu sudjelovati države članice Europskog gospodarskog prostora, države pristupnice, kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje te države članice Europske politike susjedstva. Zadano je vremensko trajanje projekata u razdoblju do maksimalno 48 mjeseci.

Prihvatljiva područja: . Projektni prijedlozi mogu se baviti jednim do najviše tri od navedenih prioriteta: a) Transnacionalna mobilnost; b) Razvoj publike; c) Podizanje kapaciteta u područjima: Digitalizacija, razvoj novih poslovnih modela, usavršavanje i osposobljavanje; d) Međukulturni dijalog i društvena integracija migranata i izbjeglica; e) Nasljeđe European Year of Culture Herotage 2018

Minimalni / maksimalni iznos potpore: 200.000 – 2.000.000 EUR

Intenzitet potpore: 50-60%

Ukupna sredstva:  48.444.567 EUR

Nadležno tijelo: Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu

Izvor: min.kulture

Dokumentacija: Upute za prijavitelje

Ostala dokumentacija: link