Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama

Datum objave: 5.5.2023.

FOND: Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Referentni broj: NPOO.C6.1.R5.02

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 1.6.2023. od 9:00 sati

Rok za podnošenje projektnih prijava: 1.9.2023. do 15:00 sati

Prihvatljivi korisnici: Jedinice lokalne samouprave

Svrha poziva: Svrha ovoga Poziva je poticanje provedbe Pilot projekata. Pilot projekti moraju biti povezani s postavkama nacionalnih programa razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama. Pilot projekti nastojat će integrirati rješenja za ostvarenje ciljeva razvoja zelene infrastrukture (i integracija NBS rješenja), unaprjeđenja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, ostvarenje ciljeva energetske učinkovitosti, prilagodbe klimatskim promjenama (razvoj otpornosti na klimatske rizike) te jačanja otpornosti na rizike.

Sažetak: Predmet ovog Poziva je dodjela bespovratnih sredstava za provedbu Pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama na lokalnoj razini.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

I. Provedba Pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama

a) Izrada projektne i druge potrebne dokumentacije za provedbu Pilot projekta

b) Izrada energetskog pregleda i energetskog certifikata zgrade nakon kružne obnove zgrade

c) Stručni nadzor nad izvođenjem radova te projektantski nadzor i/ili koordinator zaštite na radu tijekom građenja, gdje je to primjenjivo

d) Uređenje i/ili izgradnja zelene infrastrukture na javnoj površini

e) Uređenje i/ili izgradnja zelene infrastrukture na građevnoj čestici na kojoj su izgrađene građevine javne i društvene namjene

f) Uređenje i/ili izgradnja zelene infrastrukture na zgradi u kojoj se obavlja ili će se obavljati javna i društvena namjena, kao npr. zeleni krov, zelena fasada, urbani vrt na zgradi i sl.

g) Rekonstrukcija i opremanje zgrade koja se ne koristi (kružna obnova zgrade) i njeno privođenje namjeni u svrhu obavljanja javne i društvene namjene.

II. Upravljanje projektom i administracija

III. Promidžba i vidljivost

IV. Horizontalne aktivnosti

Minimalni / maksimalni iznos potpore: 265.445,60 € – 1.061.782,00 €

Intenzitet potpore:  100%

Ukupna sredstva: 2.145.928,70 €

Nadležno tijelo: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Izvor: fondovieu

Dokumentacija