Otvoreno javno savjetovanje za Javni poziv Jačanje konkurentnosti poduzetnika te poticanje zelene i digitalne tranzicije sektora turizma

Ministarstvo turizma i sporta započelo je proces e-savjetovanja sa zainteresiranom javnošću vezano za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava – C1.6. R1-I2 – Jačanje konkurentnosti poduzetnika te poticanje zelene i digitalne tranzicije sektora turizma.

Pozivom se potiču ulaganja više dodane vrijednosti poduzetnika, koja će doprinijeti razvoju održivog turizma uz pomoć zelene i digitalne tranzicije te poticanje oporavka i otpornosti poduzetnika u cijelom lancu vrijednosti turizma. Svrha poziva je potaknuti ulaganja prihvatljiva za okoliš i učinkovitost resursa, posebice onih u turistički slabije razvijenim područjima, povećanje otpornosti i produktivnosti poduzeća, kao i bolje pozicioniranje na tržištu kroz uvođenje inovacija i digitalnih tehnologija, uključujući i transformaciju privatnih iznajmljivača u poduzetnike. Na taj način, potiče se smanjenje učinaka prekomjernog turizma u najrazvijenijim turističkim područjima, održivi i niskougljični rast turizma visoke kvalitete u slabije razvijenim turističkim područjima te jačanje socijalne održivosti kroz povećanje zaposlenosti u lokalnim zajednicama.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru javnog poziva, ovisno o pojedinoj grupi, su mikro, mala, srednja i velika poduzeća, postojeći iznajmljivači ili skupina postojećih iznajmljivača te pravni subjekti (mikro, malo, srednje i veliko poduzeće) koji vode inovacijski klaster u lancu vrijednosti turizma.

Javni poziv podijeljen je u 3 grupe:

 • Grupa 1: Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju što podrazumijeva izgradnju, rekonstrukciju, obnovu i/ili opremanje infrastrukture. Vrijednost planirane alokacije: 1,02 milijarde kuna,
 • Grupa 2: Zelena i digitalna tranzicija malih iznajmljivača te njihova transformacija u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu što podrazumijeva poticanje poduzetništva u turizmu kroz transformaciju postojećih iznajmljivača u poduzetnike. Vrijednost planirane alokacije: 50 milijuna kuna,
 • Grupa 3: Poticanje aktivnosti umrežavanja u inovacijske klastere i aktivnosti uvođenja inovacija proizvoda i usluga, inovacija procesa i inovacija organizacije poslovanja u poduzećima u djelatnosti turizma i u povezanim djelatnostima u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma. Vrijednost planirane alokacije: 180 milijuna kuna.

Minimalni/maksimalni iznos potpore:

Grupa 1

 • najniži iznos: 2.00.000,00 HRK
 • najviši iznos: 50.000.000,00 HRK

Grupa 2

 • najniži iznos: 100.000,00 HRK
 • najviši iznos: 1.500.000,00 HRK

Grupa 3

 • najniži iznos: 2.000.000,00 HRK
 • najviši iznos: 21.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore:

 • Panonska i Sjeverna Hrvatska – do 70%
 • Jadranska Hrvatska – do 60%
 • Grad Zagreb – do 55%

Prihvatljivi troškovi:

Grupa 1

 • troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti projekta (npr. priprema zemljišta, krčenje zemljišta, gradnja, rekonstrukcija, obnova te povezani troškovi i dr.)
 • troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver)
 • troškovi ulaganja u materijalnu imovinu potrebnu za proizvodnju električne, toplinske i rashladne energije iz obnovljivih izvora
 • obnova ovojnice zgrade: povećanje toplinske zaštite ovojnice
 • troškovi ulaganje u vozila i plovila s nultim ili niskim emisijama ugljika za potrebe obavljanja djelatnosti
 • priprema natječajne dokumentacije i provedba projekta i dr.

Grupa 2

 • troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti projekta (npr. priprema zemljišta, krčenje zemljišta, gradnja, rekonstrukcija, obnova te povezani troškovi i dr.)
 • trošak komunalnog doprinosa, priključka na vodovod i odvodnju, struju, trošak energetskog certifikata, trošak ishođenja uporabne dozvole i sl. – prihvatljivo od 1. veljače 2020. godine
 • troškovi pripreme neophodne projektno-tehničke dokumentacije (prihvatljivo od 1. veljače 2020. godine), elaborate, revizije, idejna rješenja, idejne projekte, glavne projekte, izvedbene projekte, tipske projekte, projekte unutarnjeg uređenja, natječajna dokumentacija, upravljanje projektom i dr.

Grupa 3

 • troškovi za izgradnju ili nadogradnju inovacijskih klastera su troškovi ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu
 • troškovi osoblja: istraživača, tehničara i ostalog pomoćnog osoblja zaposlenog na istraživačkom projektu
 • troškovi za studije izvedivosti su troškovi studije i dr.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću otvoreno je do 27. lipnja 2022. godine.

Detaljnije informacije vezane uz prijedlog Javnog poziva možete saznati i uključiti se u javno savjetovanje putem poveznice.


Izvor: esavjetovanja