Otvoren natječaj za tip operacije 16.1.1. „Potpora za osnivanje operativnih skupina“

Datum objave: 11.6.2020.

FOND: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Referentni broj: /

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 13.7.2020.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 15.9.2020.

Prihvatljivi korisnici:

a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika

b) proizvođačke organizacije u poljoprivrednom i prehrambeno-prerađivačkom sektoru

c) fizičke i pravne osobe koje se bave djelatnostima u okviru tema navedenih u točki 24. Priloga 1 ovoga Natječaja.

Svrha poziva: dodjela potpore će realizirati projektne ideje za osnivanje operativnih skupina koje čine najmanje dva partnera.

Sažetak:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 10. lipnja 2020. godine drugi Natječaj iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za provedbu Podmjere 16.1. „Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost“ – provedba tipa operacije 16.1.1. „Potpora za osnivanje operativnih skupina“.

Svrha Natječaja je dodjela potpore za osnivanje operativnih skupina koje će realizirati projektne ideje kroz projekte u sklopu tipa operacije 16.1.2 „Operativne skupine“, a korisnici su operativne skupine koju čine najmanje dva partnera.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Prihvatljiva područja za provedbu projekta:

osnivanje operativnih skupina koju čine najmanje dva partnera koje će realizirati projektne ideje kroz projekte u sklopu tipa operacije 16.1.2 „Operativne skupine“, a korisnici su operativne skupine.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: max. 5000 EUR

Intenzitet potpore:  100%

Ukupna sredstva: 1.000.000,00 kn

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Izvor: strukturnifondovi

Upute za prijavitelje

Ostala dokumentacija