Natječaji i pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava Splitsko – dalmatinske županije u 2022. godini

Splitsko – dalmatinska županija objavila je sljedeće natječaje/javne pozive za dodjelu bespovratnih sredstava:

Natječaj za predlaganje programa javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi, humanitarne djelatnosti te drugih područja od interesa za opće dobro u 2022. g.

Datum objave: 11.2.2022.

Prihvatljivi prijavitelji: udruge upisane u Registar udruga RH

Prioritetna područja:

 1. Socijalna i zdravstvena zaštita  djece i mladih;
 2. Socijalna i zdravstvena zaštita osoba starije životne dobi, pojedinaca i obitelji;
 3. Prevencija i suzbijanje nasilja u obitelji i zaštita žrtava obiteljskog nasilja;
 4. Zaštita osoba s invaliditetom;
 5. Izvaninstitucionalna  skrb o starijim osobama;
 6. Skrb o  beskućnicima;
 7. Promicanje zdravlja i prevencija bolesti.

Jedan prijavitelj može podnijeti najviše dva (2) projektna prijedloga.

Iznos potpore: Najmanji ukupni iznos koji se jednoj udruzi može odobriti putem ovog Natječaja je iznos od 5.000,00 kn, a najviši ukupni iznos koji se jednoj udruzi može odobriti putem ovog Natječaja je iznos od  200.000,00 kuna.

Rok za dostavu projektnih prijedloga: 14.3.2022.

Izvor: sdž

Natječaj za financiranje projekata iz područja razvoja, zaštite i valorizacije pomorske baštine na području SDŽ u 2022. godini

Datum objave: 16.2.2022.

Prihvatljivi prijavitelji:

•             udruge (neprofitne organizacije),

•             jedinica lokalne samouprave,

•             lokalne turističke zajednice,

•             javne ustanove (bez proračunskih korisnika SDŽ),

•             trgovačka društva

•             i obrti 

Prihvatljive aktivnosti:

•             održavanja i provođenje projekta (športska natjecanja, jedrenje, ribolov i sl.)

•             promocija i sudjelovanje u projektu “Pomorsko je dobro”

•             akcije i inicjative očuvanja pomorskog dobra i pomorske baštine

•             edukacija građana o zaštiti pomorskog dobra i pomorske baštine

•             troškovi provođenja određenog projekta

•             izrada promotivnih brošura i promocija projekta

•             Zahvati i/ili akcije sukladno Pravilniku o gospodarskom korištenju, korištenju ili gradnji građevina i posebnoj upotrebi pomorskog dobra na području Splitsko-dalmatinske županije.

Jedan prijavitelj može podnijeti najviše jedan (1) projektni prijedlog.

Rok za dostavu projektnih prijedloga: 18.3.2022.

Izvor: sdž

Javni poziv za financiranje projekata-programa-aktivnosti iz područja kulture i društvenih događanja u 2022. godini

Datum objave: 25.2.2022.

Prihvatljivi prijavitelji: pravne osobe s područja SDŽ koje obavljaju djelatnosti u kulturi i jedinice lokalne samouprave

Prihvatljivi projekti:

 1. Razmjena kulturnih sadržaja između JLS s područja SDŽ i ustanova u kulturi s područja SDŽ
 2. Razmjena kulturnih sadržaja u ustanova u kulturi s područja Županije
 3. Razmjena kulturnih sadržaja ustanova u kulturi i JLS s nacionalnih kulturnim ustanovama
 4. Nakladnička djelatnost na području SDŽ
 5. Održavanje kulturno-umjetničkih manifestacija i sportska događanja kulturno memorijalnog karaktera od javnog interesa na području SDŽ.
 6. Svaki prijavitelj ima pravo na ovaj Javni poziv poslati najviše dvije (2) prijave.

Ukoliko Prijavitelji podnose dvije (2) prijave moraju naznačiti prioritetnu prijavu, odnosno prioritetni projekt/program/aktivnost koji namjeravaju provesti.

Iznos potpore: Najviši mogući iznos financijske potpore koji se jednom prijavitelju može dodijeliti po pojedinom programu/projektu iznosi:

– 50.000,00 kn za jedinice lokalne samouprave,

– 30.000,00 kn za proračunske korisnike drugih proračuna,

– 30.000,00 kn za ostale prijavitelje.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga: 30.11.2022.

Izvor: sdž

Natječaj za financiranje projekata-programa-aktivnosti iz područja kulture i društvenih događanja u 2022. godini

Datum objave: 25.2.2022.

Prihvatljivi prijavitelji:

 1. samostalni umjetnici,
 2. umjetničke organizacije i
 3. neprofitne udruge građana te
 4. sportske udruge

Prihvatljivi projekti: organizacija kulturno-sportskih događanja memorijalno – revijalnog karaktera. Jedan prijavitelj može podnijeti najviše dva (2) projektna prijedloga.

Iznos potpore: Najmanji ukupni iznos koji se jednom prijavitelju može odobriti putem ovog Natječaja je iznos od 5.000,00 kuna, a najviši ukupni iznos financijske potpore koji se jednom prijavitelju može odobriti putem ovog Natječaja po pojedinom projektu/programu/aktivnosti je iznos od 20.000,00 kuna.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga: 27.3.2022.

Izvor: sdž

Javni poziv na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa potpore događanjima u turizmu od interesa za Splitsko-dalmatinsku županiju u 2022. godini

Datum objave: 28.2.2022.

Prihvatljivi prijavitelji:

– jedinice lokalne samouprave

– turističke zajednice

– javne ustanove

– obrti i trgovačka društva

Prihvatljivi projekti i programi:

 1. Projekti razvoja novih turističkih proizvoda i selektivnih oblika turizma s ciljem podizanja kvalitete i dodane vrijednosti te produženje sezone (zdravstveni, kulturni, ruralni, eno-gastro, pustolovni  turizam, IT i znanstveni turizam)
 2. Potpore TOP događanjima – prepoznatljiva događanja, održana najmanje dva puta u posljednjih pet godina za koja se procjenjuje da su motiv dolaska velikog broja posjetitelja te imaju jak promidžbeni učinak Splitsko – dalmatinsku županiju
 3. Međunarodna događanja – međunarodna događanja za koja se procjenjuje da su motiv dolaska najmanje 5.000 posjetitelja

Iznos potpore: Iznos potpore po korisniku potpore, je do 50% prihvatljivih troškova, odnosno minimalni iznos jest 30.000,00 kuna.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga: do iskorištenja sredstava.

Izvor: sdž

JAVNI POZIV za sufinanciranje programa/ projekata udruga iz područja zaštite prirode ili zaštite okoliša od interesa za Splitsko-dalmatinsku županiju za 2022. godinu

Datum objave: 3.3.2022.

Prihvatljivi prijavitelji: udruge iz područja zaštite okoliša i prirode

Prihvatljivi projekti: Projekti iz područja zaštite prirode i zaštite okoliša koji se odnose na edukaciju i izradu informativno-edukativnih materijala na temu prilagodbe klimatskim promjenama (o promjeni klime i njenom utjecaju, rizicima i mogućnosti prilagodbe). Ciljana skupina: djeca osnovnoškolskog uzrasta.

Iznos potpore: 90% prihvatljivih troškova, a najveći iznos sufinanciranja pojedinog programa/projekta iz područja zaštite okoliša ili prirode je 10.000,00 kuna, a najniži 2.000,00 kuna.

Rok za dostavu projektnih prijedloga: 3.4.2022.

Izvor: sdž

Natječaj za financiranje programa i projekata udruga od općeg značaja u 2022. godini

Datum objave: 14.3.2022.

Prihvatljivi prijavitelji: Za financijsku potporu projektima od općeg značaja za Splitsko-dalmatinsku županiju mogu se prijaviti udruge iz području djelovanja: branitelja i stradalnika Domovinskog rata, demokratske i političke kulture, duhovnosti, gospodarstva, hobističkih djelatnosti, kulture i umjetnosti, ljudskih prava, međunarodne suradnje, obrazovanja, znanosti i istraživanja, održivog razvoja, socijalnih djelatnosti, tehničke kulture, zaštite zdravlja, zaštite okoliša i prirode, zaštite i spašavanja te ostalih područja djelovanja.

Prihvatljivi projekti: koncerti, izložbe, smotre, manifestacije, radionice, tribine, skupovi, simpoziji, akcije čišćenja okoliša, humanitarne priredbe, tradicijske priredbe, kazališne predstave, sajmovi, obilježavanje obljetnica, tiskanje knjige, izrada spomen obilježja, sudjelovanje na manifestacijama i sl. koje se provode u 2022.godini  na području i za stanovnike Splitsko-dalmatinske županije.

Iznos potpore: 2.000,00 kuna do 10.000,00 kuna.

Rok za dostavu projektnih prijedloga: 1.12.2022.

Izvor: sdž