Natječaj za tip operacije 4.4.1 Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša

Datum objave: 7.4.2023.

FOND: Instrument Europske unije za oporavak i otpornost

Referentni broj: PRR-04.04.01.00.0-04

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 5.5.2023. od 12:00 sati

Rok za podnošenje projektnih prijava: 7.8.2023. do 12:00 sati

Prihvatljivi korisnici:

– poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika ili

– javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode ili

– udruge koje se bave zaštitom i očuvanjem materijalnih kulturnih dobara, zaštite okoliša i prirode registrirane u skladu s nacionalnim zakonodavstvom

Svrha poziva: Svrha natječaja je  dodjela sredstava za neproduktivna ulaganja povezana s ciljem očuvanja staništa velikih zvijeri te zaštite domaćih životinja od napada velikih zvijeri na području rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka čime se doprinosi otpornom i održivom razvoju poljoprivredne proizvodnje na tim područjima.

Sažetak: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 7. travnja 2023. godine novi Natječaj za provedbu podmjere 4.4. »Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena« – provedba tipa operacije 4.4.1 »Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

  1. Kupnja električnog pastira s pripadajućom opremom u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka
  2. Kupnja autohtonog pastirskog psa (tornjaka) u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka
  3. Izgradnja novih i obnova postojećih jednostavnih nastambi za stoku u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri
  4. Kupnja zemljišta za izgradnju novih nastambi (do 10% ukupnih prihvatljivih troškova projekta).

Minimalni / maksimalni iznos potpore: 400,00 EUR – 100.000,00 EUR

Intenzitet potpore: 100%

Ukupna sredstva: 5.900.000,00 EUR

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Izvor: apprrr

Dokumentacija