Natječaj za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u sjemensku i rasadničarsku proizvodnju

Datum objave: 29.12.2021.

FOND: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Referentni broj: PRR-04.01.01.02.0-14

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 1. veljače 2022. godine od 12:00 sati

Rok za podnošenje projektnih prijava: 30. ožujka 2022. godine do 12:00 sati

Prihvatljivi korisnici:

  • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena ili upisane u Upisnik poljoprivrednika i Upisnik dobavljača poljoprivrednog sadnog materijala, koje imaju evidentiranu godišnju proizvodnju sjemena/sadnog materijala pri HAPIH-u ili
  • proizvođačke organizacije priznate u sektoru žitarica ili krmnog bilja ili živog drveća i drugih biljaka, lukovica, korijenja i sl., rezanog cvijeća i ukrasnog lišća ili lana i konoplje ili voća i povrća ili vina, sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija i upisane u Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena ili Upisnik dobavljača poljoprivrednog sadnog materijala, koje imaju evidentiranu godišnju proizvodnju sjemena/sadnog materijala pri HAPIH-u, isključujući fizičke i pravne osobe koje se bave isključivo uvozom i/ili distribucijom sjemena i/ili sadnog materijala i/ili prodajom u originalnom pakiranju.

Svrha poziva je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava ulaganjima u skladišne kapacitete/kapacitete za proizvodnju sadnog materijala, podizanje matičnih nasada vinove loze ili voćnih vrsta, doradbene ili oplemenjivačke kapacitete te mehanizaciju za vlastitu poljoprivrednu proizvodnju sjemena ili sadnog materijala, matične nasade vinove loze ili voćnih vrsta.

Sažetak: Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u sjemensku i rasadničarsku proizvodnju.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

A) Građenje/rekonstrukcija i opremanje objekata za životinje (tovilišta), uključujući vanjsku i

unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva;

B) poljoprivredna mehanizacija za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju (isključujući traktor i gospodarska vozila);

C) Građenje/rekonstrukcija i opremanje ostalih gospodarskih objekata koji nisu u sklopu tovilišta, upravne prostorije s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnosti;

D) Kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova), ako se ulaganje provodi sukladno važećim propisima kojima se uređuje gradnja, uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine;

E) Prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013;

F) Opći troškovi

G) Nematerijalni troškovi

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

a) do 1.000.000 EUR za mikro, male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije)

b) do 3.000.000 EUR za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO)

c) do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu (osim u slučaju zajedničkih projekata), pri čemu vrijednost potpore za navedene tipove korisnika može biti veća u slučaju kada zatraže potporu veću od

100.000 EUR koju dokazuju obvezujućim pismom namjere banke koje se odnosi na vrijednost projekta u cijelosti.

Intenzitet potpore:  Do 50 % iz Instrumenta Europske unije za oporavak i otpornost. Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:

a. ulaganje provodi mladi poljoprivrednik,

b. ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim

područjima s posebnim ograničenjima,

c. ulaganje se provodi kao zajednički projekt.

Ukupna sredstva: 70.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Izvor: apprrr

Dokumentacija